"Windows Azure VMs", "public cloud", "hybrid cloud" - to jsou některé z termínů které čím dál častěji zaznívají mezi odborníky na virtualizaci. Co to Windows Azure VMs jsou, jak se k nim dostat, jak se připravit, jak je nasadit a spravovat? To [...]
  • GOC211
  • Délka 2 dny
  • 20 ITK bodů
  • 0 termínů
  • Praha (9 000 Kč)

    Brno (9 000 Kč)

    Bratislava (400 €)

  • Mírně pokročilý

"Windows Azure VMs", "public cloud", "hybrid cloud" - to jsou některé z termínů které čím dál častěji zaznívají mezi odborníky na virtualizaci. Co to Windows Azure VMs jsou, jak se k nim dostat, jak se připravit, jak je nasadit a spravovat? To vše a ještě něco navíc se dozvíte v dvoudenním kurzu zaměřeném na tuto poměrně novou oblast virtualizace virtuálních mašin.

»

Budoucím správcům Azure hostovaných virtuálních počítačů a serverové infrastruktury.

Zřídit si Azure hostování virtuálních počítačů
Spravovat virtuální počítače na platformě Azure
Spravovat Azure datová úložiště
Spravovat IP adresní a síťové prostory
Balancovat zátěž mezi virtuálními počítači a sítěmi
Sledovat a optimalizovat výkon a dostupnost

Znalosti v rozsahu kurzů uvedených v sekcích Předchozí kurzy a Související kurzy
Dobrá znalost technologií TCP/IP a DNS

Introduction to Microsoft Azure
Introduction to IaaS Cloud Services
Planning Virtual Machine Workloads
Creating Virtual Machines
Managing Virtual Machines
Configuring Virtual Machines
Managing and Configuring Virtual Machine Disks
IP addressing VM
VM Availability
Load Balancing
Monitoring Virtual Machines

U certifikačních zkoušek Microsoft platí, že kromě certifikací MCM, není účast na oficiálním MOC kurzu nutnou podmínkou pro složení zkoušky
Oficiální kurzy MOC firmy Microsoft i naše vlastní kurzy GOC jsou vhodnou součástí přípravy na certifikační zkoušky firmy Microsoft, jako jsou MTA, MCP, MCSA, MCSE, nebo MCM
Primárním cílem kurzu ovšem není přímo příprava na certifikační zkoušky, ale zvládnutí teoretických principů a osvojení si praktických dovedností nutných k efektivní práci s daným produktem
MOC kurzy obvykle pokrývají téměř všechny oblasti, požadované u odpovídajících certifikačních zkoušek. Jejich probrání na kurzu ale nebývá dán vždy přesně stejný čas a důraz, jako vyžaduje certifikační zkouška
Jako další přípravu k certifikačním zkouškám lze využít například knihy od MS Press (tzv. Self-paced Training Kit) i elektronický self-test software

Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.