Čtyřdenní pokročilý kurz je určený administrátorům a architektům v prostředí Microsoft Azure a buď doplňuje detaily, kterými se předchozí kurzy nemohly zabývat, nebo znalosti rozšiřuje. Důležitým cílem kurzu je seznámit účastníky s novými [...]
  • GOC154
  • Délka 4 dny
  • 40 ITK bodů
  • 3 termíny
  • Praha (22 800 Kč)

    Brno (22 800 Kč)

    Bratislava (1 000 €)

  • Mírně pokročilý

Čtyřdenní pokročilý kurz je určený administrátorům a architektům v prostředí Microsoft Azure a buď doplňuje detaily, kterými se předchozí kurzy nemohly zabývat, nebo znalosti rozšiřuje. Důležitým cílem kurzu je seznámit účastníky s novými funkcemi prostředí Microsoft Azure, které se trvale a velmi rychle vyvíjí. Kurz je proto aktualizován každého půl roku.

»

V úvode kurzu navážeme na základní administrátorský kurz AZ-104, kde některé oblasti probereme detailněji i z pohledu architektury řešení. Účastníci se seznámi s návrhem virtuálních sítí a analýzou síťové komunikace, dozvědí se o způsobech migrace z existujícího on-premise prostředí včetně a zvláště se správným plánováním migrace včetně analýzy nákladů na následný provoz.
Práce v Microsoft Azure se dá výrazně ulehčit používáním skriptů a šablon, neboli tvorbou prostředků pomocí kódu (Infrastructure as a Code).
Seznámíte se funkcemi a službami, které jsou už globálně dostupné (GA) nebo jsou stále ještě jen v režimu Preview.

Znalosti v rozsahu kurzů uvedených v sekcích Předchozí kurzy a Související kurzy
Dobrá znalost technologií TCP/IP a DNS

Pokročilé virtuální sítě a novinky ve správě sítí
- Rezervace podsítí při veřejných IP adresách
- Network Watcher
Migrace z on-premise do Azure
- Azure Site Recovery
- Posouzení datového centra před migrací
- Migration Factory a migrace datového centra
Monitoring
- Log Analytics a Azure Sentinel
- Logic Apps
- Tvorba alertů a jejich projpojení s Logic aplikacemi a funkcemi
Infrastruktura jako kód
- ARM templates
- Práce s GitHub
- Visual Studio Code a ARM snippet
- Testování nasazení
- Change History
Azure Kubernetes Service (AKS)
- AKS cluster
- Azure Container Registry
- Azure Container Instances
Nejnovější přírůstky v Azure
- Azure Resource Graph Explorer – přehled o prostředcích v Azure pomocí jednoduchých dotazů
- Windows Virtual Desktop – správa virtuálních desktopů
- Dedicated Host – dedikovaný host na vaše virtuální počítače
- Data Share – efektivní sdílení dat
- File Server Share and File Sync in Azure – optimalizace sdílení dat
- Azure Bastion – bezpečné připojení (RDP, SSH) k virtuálním počítačům

U certifikačních zkoušek Microsoft platí, že kromě certifikací MCM, není účast na oficiálním MOC kurzu nutnou podmínkou pro složení zkoušky
Oficiální kurzy MOC firmy Microsoft i naše vlastní kurzy GOC jsou vhodnou součástí přípravy na certifikační zkoušky firmy Microsoft, jako jsou MTA, MCP, MCSA, MCSE, nebo MCM
Primárním cílem kurzu ovšem není přímo příprava na certifikační zkoušky, ale zvládnutí teoretických principů a osvojení si praktických dovedností nutných k efektivní práci s daným produktem
MOC kurzy obvykle pokrývají téměř všechny oblasti, požadované u odpovídajících certifikačních zkoušek. Jejich probrání na kurzu ale nebývá dán vždy přesně stejný čas a důraz, jako vyžaduje certifikační zkouška
Jako další přípravu k certifikačním zkouškám lze využít například knihy od MS Press (tzv. Self-paced Training Kit) i elektronický self-test software

Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.