Čtyřdenní kurz seznamuje posluchače s nasazením a se správou hybridních cloudových řešení za pomoci Azure Stack Hub. Učí jak naplánovat jeho nasazení, jak ho nasadit, balíčkovat, aktualizovat a dlouhodobě udržovat a sledovat.
  • MOC AZ-600
  • Délka 4 dny
  • 40 ITK bodů
  • 0 termínů
  • Praha (34 000 Kč)

    Brno (34 000 Kč)

    Bratislava (1 530 €)

  • Mírně pokročilý

Čtyřdenní kurz seznamuje posluchače s nasazením a se správou hybridních cloudových řešení za pomoci Azure Stack Hub. Učí jak naplánovat jeho nasazení, jak ho nasadit, balíčkovat, aktualizovat a dlouhodobě udržovat a sledovat.

»

Znalosti v rozsahu kurzů uvedených v sekcích Předchozí kurzy a Související kurzy
Dobrá znalost technologií TCP/IP a DNS

Prostředí Azure Stack Hub
Integrace do datacentra
Skriptování Azure Stack Hub pomocí PowerShellu
Správa prostředí obchodu Azure Stack Hub Marketplace
Poskytovatel zvaný Offer an App Services
Poskytovatel zvaný Offer an Event Hub
Nabízení služeb
Správa a přehledy použití a plateb
Příprava k nasazení Azure Stack Hubu
Správa registrací v Azure Stack Hubu
Správa multi-tenant scénárů
Správa a řízení přístupu
Správa a sledování zdravotního stavu systému
Technologie Azure Monitor na platformě Azure Stack Hub
Plánování a nastavení udržitelnosti businessu a obnova po výpadku
Správa a plánování kapacit
Infrastruktura aktualizací
Privilegované koncové body pro správu Azure Stack Hub

U certifikačních zkoušek Microsoft platí, že kromě certifikací MCM, není účast na oficiálním MOC kurzu nutnou podmínkou pro složení zkoušky
Oficiální kurzy MOC firmy Microsoft i naše vlastní kurzy GOC jsou vhodnou součástí přípravy na certifikační zkoušky firmy Microsoft, jako jsou MTA, MCP, MCSA, MCSE, nebo MCM
Primárním cílem kurzu ovšem není přímo příprava na certifikační zkoušky, ale zvládnutí teoretických principů a osvojení si praktických dovedností nutných k efektivní práci s daným produktem
MOC kurzy obvykle pokrývají téměř všechny oblasti, požadované u odpovídajících certifikačních zkoušek. Jejich probrání na kurzu ale nebývá dán vždy přesně stejný čas a důraz, jako vyžaduje certifikační zkouška
Jako další přípravu k certifikačním zkouškám lze využít například knihy od MS Press (tzv. Self-paced Training Kit) i elektronický self-test software

Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.