Po absolvování tohoto kurzu získáte (na vyžádání) ZDARMA certifikační zkoušku Microsoft v hodnotě 3 700 Kč bez DPH. Čtyřdenní kurz připravuje k certifikaci MS-500 a seznamuje studenty s bezpečnostními technologiemi určenými k zabezpečení [...]
  • MOC MS-500
  • Délka 4 dny
  • 40 ITK bodů
  • 7 termínů
  • Praha (37 600 Kč)

    Brno (37 600 Kč)

    Bratislava (1 240 €)

  • Mírně pokročilý

Po absolvování tohoto kurzu získáte (na vyžádání) ZDARMA certifikační zkoušku Microsoft v hodnotě 3 700 Kč bez DPH. Čtyřdenní kurz připravuje k certifikaci MS-500 a seznamuje studenty s bezpečnostními technologiemi určenými k zabezpečení onprem i mobilních stanic a serverů. Kurz je složen z obsahů kurzů MS-500T01, MS-500T02, MS-500T03 a MS-500T04. Kurz je vhodný jako příprava k získání titulu Microsoft 365 - Associate: Security Administrator.

»

Spravovat uživatelské účty, hesla a vícefaktorové přihlašovací metody v Microsoft 365 a využívat Azure Identity Protection
Nasadit a spravovat Azure AD Connect a spravovat synchronizavané účty
Porozumnět federačním scénářům a ověřování za pomoci AD FS
Využívat Secure Score, Security Dashboard, Advanced Threat Protection a Advanced Threat Analytics, nebo Security & Compliance Center
Zabezpečit vhodně mobilní zařízení
Řídit a využívat technologii Information Rights Management
Zabezpečovat služby Office 365 včetně Data Loss Prevention a Windows Information Protection
Spravovat archivaci pošty v Exchange a řídit soulad a vyhledávání důkazů a řešit GDPR požadavky

Znalosti v rozsahu kurzů uvedených v sekcích Předchozí kurzy a Související kurzy
Dobrá znalost technologií TCP/IP a DNS

Uživatelské účty v Microsoft 365
Privilegované role správců a skupiny v Microsoft 365
Správa hesel v prostředí Microsoft 365
Technologie Azure AD Identity Protection
Úvod do synchronizace účtů s on-prem AD prostředím
Nasazení nástroje Azure AD Connect
Správa synchronizovaných účtů
Plánování nasazení AD FS
Zprovoznění AD FS ověřování uživatelů vůči on-prem AD
Podmíněný přístup
Správa registrace a přístupu zařízení
Možnosti Role Based Access Control (RBAC)
Řešení externího přístupu
Vektory útoku a úniky dat
Bezpečnostní řešení v Microsoft 365
Pojem Microsoft Secure Score
Technologie Exchange Online Protection
Office 365 Advanced Threat Protection
Správa bezpečnosti příloh
Správa zabezpečení odkazů v emailech
Azure Advanced Threat Protection
Windows Defender Advanced Threat Protection
Technologie Microsoft 365 Threat Intelligence
Použití nástroje Security Dashboard
Konfigurace nástroje Advance Threat Analytics
Plánování bezpečnosti mobilních zařízení
Plánování bezpečnosti mobilních aplikací
Nasazení správy mobilních zařízení a aplikací
Registrace mobilních zařízení a on-boarding
Technologie Information Rights Management
S-MIME v Exchange
Šifrování dat v Office 365
Technologie Azure Information Protection
Technologie Advanced Information Protection
Technologie Windows Information Protection
Možnosti Data Loss Prevention
Vlastní DLP zásady a omezení
Vytváření DLP zásad pro ochranu dokumentů
Úvod do bezpečnosti cloudových aplikací
Využití nástroje Cloud Application Security Information
Zabezpečení Office 365 Cloud aplikací
Archivace v Microsoft 365
Soulad a uchovávání dat v Microsoft 365
Zásady pro uchovávání dat a soulad
Správa archivace v SharePoint
Ethické ochrany v Exchange Online
Archivace emailových zpráv
Řešení potíží při uchovávání zpráv
Analytické nástroje a telemetrie
Vyhledávání dat pro soulad a důkazní řízení
Vyšetřování protokolu událostí
Pokročilé metody vyhledávání důkazů a GDPR soulad

U certifikačních zkoušek Microsoft platí, že kromě certifikací MCM, není účast na oficiálním MOC kurzu nutnou podmínkou pro složení zkoušky
Oficiální kurzy MOC firmy Microsoft i naše vlastní kurzy GOC jsou vhodnou součástí přípravy na certifikační zkoušky firmy Microsoft, jako jsou MTA, MCP, MCSA, MCSE, nebo MCM
Primárním cílem kurzu ovšem není přímo příprava na certifikační zkoušky, ale zvládnutí teoretických principů a osvojení si praktických dovedností nutných k efektivní práci s daným produktem
MOC kurzy obvykle pokrývají téměř všechny oblasti, požadované u odpovídajících certifikačních zkoušek. Jejich probrání na kurzu ale nebývá dán vždy přesně stejný čas a důraz, jako vyžaduje certifikační zkouška
Jako další přípravu k certifikačním zkouškám lze využít například knihy od MS Press (tzv. Self-paced Training Kit) i elektronický self-test software

Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.