Čtyřdenní pokročilý kurz pokrývá pět základních elementů platformy Microsoft 365 - správu účtů, práci s Microsoft Graph, rozšiřování a přizpůsobení SharePoint, rozšiřování funkcionality Teams a doplňky pro Office.
  • MOC MS-600
  • Délka 4 dny
  • 40 ITK bodů
  • 6 termínů
  • Praha (29 600 Kč)

    Brno (29 600 Kč)

    Bratislava (1 320 €)

  • Pokročilý

Čtyřdenní pokročilý kurz pokrývá pět základních elementů platformy Microsoft 365 - správu účtů, práci s Microsoft Graph, rozšiřování a přizpůsobení SharePoint, rozšiřování funkcionality Teams a doplňky pro Office.

»

Znalosti v rozsahu kurzů uvedených v sekcích Předchozí kurzy a Související kurzy
Dobrá znalost technologií TCP/IP a DNS

Microsoft Identity Platform
Registrace aplikací
Ověřovací technologie a jejich využití při vývoji
Nastavení oprávnění k využití API
Nastavení autorizačních parametrů pro využití API
Použití autorizačních mechanismů v API
Vytváření služeb s přístupem k Microsoft Graph
Přehled Microsoft Graph
Přístup k uživatelským datům z Microsoft Graph
Využití dat s parametrickými dotazy
Správa životního cyklu skupin na Microsoft Graph
Přístup k souborů pomocí Microsoft Graph
Optimalizace síťových komunikací
Webové části SharePoint Framework
Rozšíření SharePoint Framework
Balíčkování a nasazení SPFx řešení
Konzumace služeb Microsoft Graph
Konzumace API třetích stran řízeních Azure AD přes SPFx
Webové části jako záložky Teams
Přizpůsobení vzhledu a témata v SharePointu
Technologie Microsoft Teams App
Webooky v Microsoft Teams
Záložky v Microsoft Teams
Rozšíření pro komunikaci v Microsoft Teams
Konverzační roboti v Microsoft Teams
Doplňky Office
JavaScript API nad Office
Přizpůsobení doplňků Office
Možnosti testování, ladění a nasazení řešení
Spustitelné zprávy

U certifikačních zkoušek Microsoft platí, že kromě certifikací MCM, není účast na oficiálním MOC kurzu nutnou podmínkou pro složení zkoušky
Oficiální kurzy MOC firmy Microsoft i naše vlastní kurzy GOC jsou vhodnou součástí přípravy na certifikační zkoušky firmy Microsoft, jako jsou MTA, MCP, MCSA, MCSE, nebo MCM
Primárním cílem kurzu ovšem není přímo příprava na certifikační zkoušky, ale zvládnutí teoretických principů a osvojení si praktických dovedností nutných k efektivní práci s daným produktem
MOC kurzy obvykle pokrývají téměř všechny oblasti, požadované u odpovídajících certifikačních zkoušek. Jejich probrání na kurzu ale nebývá dán vždy přesně stejný čas a důraz, jako vyžaduje certifikační zkouška
Jako další přípravu k certifikačním zkouškám lze využít například knihy od MS Press (tzv. Self-paced Training Kit) i elektronický self-test software

Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.