Pětidenní kurz připravuje k certifikaci MS-101 a seznamuje studenty s dalšími detaily správy Office365 týkajícími se jeho zabezpečení, řízení přístupu k datům a jejich souladem a zabývá se i zabezpečením koncových [...]
  • MOC MS-101
  • Délka 5 dní
  • 50 ITK bodů
  • 6 termínů
  • Praha (39 000 Kč)

    Brno (39 000 Kč)

    Bratislava (1 335 €)

Pětidenní kurz připravuje k certifikaci MS-101 a seznamuje studenty s dalšími detaily správy Office365 týkajícími se jeho zabezpečení, řízení přístupu k datům a jejich souladem a zabývá se i zabezpečením koncových uživatelských zařízení přistupujíích k Office365. Kurz je složen z obsahů kurzů MS-101T01, MS-101T02 a MS-101T03. Kurz je vhodný jako příprava k získání titulu Microsoft 365 - Expert: Enterprise Administrator.

»

Znalosti v rozsahu kurzů uvedených v sekcích Předchozí kurzy a Související kurzy
Dobrá znalost technologií TCP/IP a DNS

Plánování on-premis infrastruktury pro Microsoft 365
Plánování technologií správy účtů a jejich ověřování
Plánování uživatelských funkcí s Microsoft 365
Konfigurace uživatelských funkcí Microsoft 365
Využití technologií FastTrack a Partner Services
Nasazení službe on-prem Active Directory
Konfigurace rolí tenanta
Správa zdravotního stavu tenanta a jeho služeb
Úvod do archivace v Microsoft 365
Úvod do uchovávání dat v Microsoft 365
Úvod do technologie Information Rights Management
Úvod do S-MIME
Úvod do šifrování v Office 365
Úvod do technologií Data Loss Prevention
Technologie In-place Records Management v SharePointu
Archivace a uchovávání dat v Exchange
Uchovávání dat v SCC
Plánování etických bariér v Exchange Online
Vytváření jednoduchých DLP zásad podle zabudované šablony
Vytváření složitějších DLP zásad vlastnoručně
Vytváření DLP zásad pro ochranu dokumentů
Práce s nástrojem Policy Tips
Správa uchovávání dat v emailovém systému
Řešení potíží s řízením a uchováváním dat
Nasazení technologií Information Protection
Nasazení Advanced Information Protection
Úvod do Windows Information Protection
Vyhledávání dat v centru Content and Security Compliance
Vyšetřování protokolu událostí
Techniky pokročilého vyhledávání pro zákonný soulad
Úvod do technologie Co-management
Příprava Windows 10 zařízení pro co-management
Přechod ze System Center Configuration Manager (SCCM) do Intune
Úvod do Microsoft Store for Business
Plánování správy mobilních zařízení
Scénáře nasazení Windows 10
Úvod do nástroje Windows Analytics
Plánování správy mobilních zařízení
Nasazení správy mobilních zařízení
Registrace zařízení do MDM
Řízení souladu konfigurace a provozu zařízení

U certifikačních zkoušek Microsoft platí, že kromě certifikací MCM, není účast na oficiálním MOC kurzu nutnou podmínkou pro složení zkoušky
Oficiální kurzy MOC firmy Microsoft i naše vlastní kurzy GOC jsou vhodnou součástí přípravy na certifikační zkoušky firmy Microsoft, jako jsou MTA, MCP, MCSA, MCSE, nebo MCM
Primárním cílem kurzu ovšem není přímo příprava na certifikační zkoušky, ale zvládnutí teoretických principů a osvojení si praktických dovedností nutných k efektivní práci s daným produktem
MOC kurzy obvykle pokrývají téměř všechny oblasti, požadované u odpovídajících certifikačních zkoušek. Jejich probrání na kurzu ale nebývá dán vždy přesně stejný čas a důraz, jako vyžaduje certifikační zkouška
Jako další přípravu k certifikačním zkouškám lze využít například knihy od MS Press (tzv. Self-paced Training Kit) i elektronický self-test software

Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.