Po absolvování tohoto kurzu získáte (na vyžádání) ZDARMA certifikační zkoušku Microsoft v hodnotě 3 700 Kč bez DPH. Pětidenní kurz připravuje k certifikaci MD-100 a seznamuje studenty s instalací, konfigurací, správou a sledováním výkonu [...]
  • MOC MD-100
  • Délka 5 dní
  • 50 ITK bodů
  • 12 termínů
  • Praha (38 450 Kč)

    Brno (38 450 Kč)

    Bratislava (1 270 €)

  • Mírně pokročilý

Po absolvování tohoto kurzu získáte (na vyžádání) ZDARMA certifikační zkoušku Microsoft v hodnotě 3 700 Kč bez DPH. Pětidenní kurz připravuje k certifikaci MD-100 a seznamuje studenty s instalací, konfigurací, správou a sledováním výkonu nejnovějších verzí Windows 10 za pomoci tradičních onprem technologií. Kurz je složen z obsahů kurzů MD-100T01, MD-100T02, MD-100T03 a MD-100T04. Kurz je vhodný jako příprava k získání titulu Microsoft 365 - Associate: Modern Desktop Administrator.

»

Porozumnět možnostem instalace a instalovat a povýšit Windows 10
Spravovat aktualizace operačního systému
Spravovat a nastavovat hardware zařízení a ovladače a tiskárny
Nastavit správně síťové parametry
Využívat efektivně metody vzdálené správy a pomoci uživatelům
Spravovat Internet Explorer a Edge
Zabezpečovat operační systém, soubory a data a diskové oddíly
Řešit potíže s instalací, hardware a ovladači, aplikacemi a ověřováním uživatelů

Znalosti v rozsahu kurzů uvedených v sekcích Předchozí kurzy a Související kurzy
Dobrá znalost technologií TCP/IP a DNS

Seznámení s Windows 10
Možnosti instace operačního systému
Požadavky na funkce operačního systému a doplňky
Media a instalační proces
Povýšení starších systémů na Windows 10
Aktualiza operačního systému a Windows Update
Přizpůsobení uživatelského prostředí a nastavení operačního systému
Možnosti napájeni, parametry mobilních zařízení a další možnosti ovládacích panelů
Přehled možností Windows PowerShell skriptování
Správa hardware zařízení a jejich ovladačů
Správa tiskáren a tiskových úloh
Nastavení síťových parametrů a rozchození IP konektivity
Možnosti překladu síťových názvů
Bezdrátové sítě a připojování k WiFi sítím
Přehled vzdáleného přístupu
Vzdálená správa a pomoc uživatelům
Úložiště dat
Využití OneDrive
Správa disků, oddílů a technologie Storage Spaces
Instalace aplikací a jejich správa
Nová technologie Universal Windows Apps a Windows Store
Webové prohlížeče ve Windows 10, Internet Explorer a Edge
Možnosti zabezpečení
Technologie Řízení uživatelských účtů (UAC)
Registrace zařízení
Ověřování uživatelů
Souborové systémy a jejich možnosti
Řízení přístupu uživatelů k souborům lokálně a přes sdílené adresáře
Group Policy a řízení bezpečnosti zařízení
Windows Defender
IPSec, Windows Firewall a pravidla šifrování komunikace
Řešení potíží se startem Windows
Řešení potíží při běhu služeb Windows
Řešení potíží při přihlašování do systému
Zálohování a obnova souborů
Řešení potíží s hardware zařízeními a jejich ovladači

U certifikačních zkoušek Microsoft platí, že kromě certifikací MCM, není účast na oficiálním MOC kurzu nutnou podmínkou pro složení zkoušky
Oficiální kurzy MOC firmy Microsoft i naše vlastní kurzy GOC jsou vhodnou součástí přípravy na certifikační zkoušky firmy Microsoft, jako jsou MTA, MCP, MCSA, MCSE, nebo MCM
Primárním cílem kurzu ovšem není přímo příprava na certifikační zkoušky, ale zvládnutí teoretických principů a osvojení si praktických dovedností nutných k efektivní práci s daným produktem
MOC kurzy obvykle pokrývají téměř všechny oblasti, požadované u odpovídajících certifikačních zkoušek. Jejich probrání na kurzu ale nebývá dán vždy přesně stejný čas a důraz, jako vyžaduje certifikační zkouška
Jako další přípravu k certifikačním zkouškám lze využít například knihy od MS Press (tzv. Self-paced Training Kit) i elektronický self-test software

Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.