Pětidenní kurz připravuje účastníky ke správě on-prem Exchange Server i cloudového Exchange Online a jejich koexistence
  • MOC MS-203
  • Délka 5 dní
  • 50 ITK bodů
  • 9 termínů
  • Praha (36 500 Kč)

    Brno (36 500 Kč)

    Bratislava (1 560 €)

  • Mírně pokročilý

Pětidenní kurz připravuje účastníky ke správě on-prem Exchange Server i cloudového Exchange Online a jejich koexistence

»

Znalosti v rozsahu kurzů uvedených v sekcích Předchozí kurzy a Související kurzy
Dobrá znalost technologií TCP/IP a DNS

Přehled služeb přenosu zpráv
Nastavení parametrů přenosu zpráv
Správa transportních pravidel
Řízení a směrování toku zpráv
Řešení potíží s průchodem zpráv
Řešení potíží pomocí provozních protokolů
Plánování emailové higieny zpráv
Správa antimalware a antispamových politik
Správa technologie Advanced Threat Protection (ATP)
Řízení souladu v SCC
Řízení souladu v Exchange
Řízení Exchange Online archivace a auditování
Správa vyhledávání obsahu zpráv
Nastavení ověřovacích metod
Nastavení parametrů organizace
Nastavení parametrů sdílení
Politiky pro mobilní mailboxy
Správa přístupu mobilních zařízení
Správa rolí správců
Správa rolí uživatelů
Instalace Exchange v režimu RBAC a split AD permissions
Správa příjemců
Vytváření a nastavení příjemců
Správa emailových adres, distribučních seznamů a místností
Plánování hierarchie veřejných složek
Nasazení hierarchie veřejných složek
Řešení potíží s veřejnými složkami
Plánování migrací mailboxů
Provádění migrací pomocí IMAPu
Migrace v režimu Cutover a Staged
Pokročilejší migrační metody
Nasazení a správa Edge Transport Server
Hibridní nasazení pomocí HCW
Využití pokročilých hibridních scénářů a technologií
Řešení potíží v hibridním prostředí

U certifikačních zkoušek Microsoft platí, že kromě certifikací MCM, není účast na oficiálním MOC kurzu nutnou podmínkou pro složení zkoušky
Oficiální kurzy MOC firmy Microsoft i naše vlastní kurzy GOC jsou vhodnou součástí přípravy na certifikační zkoušky firmy Microsoft, jako jsou MTA, MCP, MCSA, MCSE, nebo MCM
Primárním cílem kurzu ovšem není přímo příprava na certifikační zkoušky, ale zvládnutí teoretických principů a osvojení si praktických dovedností nutných k efektivní práci s daným produktem
MOC kurzy obvykle pokrývají téměř všechny oblasti, požadované u odpovídajících certifikačních zkoušek. Jejich probrání na kurzu ale nebývá dán vždy přesně stejný čas a důraz, jako vyžaduje certifikační zkouška
Jako další přípravu k certifikačním zkouškám lze využít například knihy od MS Press (tzv. Self-paced Training Kit) i elektronický self-test software

Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.