Pětidenní kurz připravuje k certifikaci MS-100 a seznamuje studenty se základy správy Office365, jeho služeb, pronájmů a uživatelských účtů a jejich licencí. Kurz je vhodný jako příprava k získání titulu Microsoft 365 - Expert: Enterprise [...]
  • MOC MS-030
  • Délka 5 dní
  • 50 ITK bodů
  • 9 termínů
  • Praha (38 900 Kč)

    Brno (38 900 Kč)

    Bratislava (1 195 €)

Pětidenní kurz připravuje k certifikaci MS-100 a seznamuje studenty se základy správy Office365, jeho služeb, pronájmů a uživatelských účtů a jejich licencí. Kurz je vhodný jako příprava k získání titulu Microsoft 365 - Expert: Enterprise Administrator.

»

Znalosti v rozsahu kurzů uvedených v sekcích Předchozí kurzy a Související kurzy
Dobrá znalost technologií TCP/IP a DNS

Přehled Office 365
Vytváření Office 365 nájemců
Plánování zkušebního nasazení
Správa uživatelských účtů a licencí
Správa hesel a ověřovacích metod
Správa bezpečnostních skupin v Office 365
Spárva uživatelských účtů a skupin pomocí Windows PowerShell
Nastavení přístupu pro správce
Plánování možností klientských aplikací Office 365
Plánování konektivity pro klientské aplikace
Nastavení konektivity pro klientské aplikace
Plánování a příprava synchronizace s on-prem Active Directory
Nasazení synchronizace on-prem AD pomocí Azure AD Connect
Správa Office 365 účtů při synchronizaci s on-prem Active Directory
Přehled možností Office 365 ProPlus
Plánování a správa Office 365 ProPlus nasazení ponechané na uživatelích
Plánování a správa centralizovaného nasazení klientů Office 365 ProPlus
Měření výkonu a statistiky
Přehled možností Exchange Online
Správa účtů příjemců Exchange Online
Plánování a nasazení oprávnění v Exchange Online
Plánování a správa toku zpráv v Office 365 prostředí
Plánování a zavedení zabezpečení zpráv v Office 365
Plánování a správa zásad přístupu klientů
Přenos emailu z on-prem do Exchange Online
Vysvětlení technologie Teams
Nasazení Teams
Ověřování uživatelských účtů a řízení přístupu
Přechod z on-prem Skype for Business do Teams
Správa, sledování a reporty a statistiky
Nastavení služeb SharePoint Online
Plánování a správa kolekcí webů v SharePoint Online
Plánování a nastavení sdílení obsahu s externími uživateli v SharePoint Online
Plánování a správa Yammer Enterprise
Plánování a konfigurace OneDrive for Business
Konfigurace skupin pomocí technologie Office 365 Groups
Přehled technologií pro řízení souladu v Office 365
Plánování a konfigurace ochrany Azure Information Protection
Správa technologií pro ochranu proti úniku informací z Office 365
Řešení potíží v prostředí cloudových služeb
Sledování výkonu a zdravotního stavu cloudových služeb
Porozumění technologii federovaných identit za pomoci AD FS
Nasazení Active Directory Federation Services pro ověřování uživatelů do Office 365
Plánování a nasazení hybridních technologií

U certifikačních zkoušek Microsoft platí, že kromě certifikací MCM, není účast na oficiálním MOC kurzu nutnou podmínkou pro složení zkoušky
Oficiální kurzy MOC firmy Microsoft i naše vlastní kurzy GOC jsou vhodnou součástí přípravy na certifikační zkoušky firmy Microsoft, jako jsou MTA, MCP, MCSA, MCSE, nebo MCM
Primárním cílem kurzu ovšem není přímo příprava na certifikační zkoušky, ale zvládnutí teoretických principů a osvojení si praktických dovedností nutných k efektivní práci s daným produktem
MOC kurzy obvykle pokrývají téměř všechny oblasti, požadované u odpovídajících certifikačních zkoušek. Jejich probrání na kurzu ale nebývá dán vždy přesně stejný čas a důraz, jako vyžaduje certifikační zkouška
Jako další přípravu k certifikačním zkouškám lze využít například knihy od MS Press (tzv. Self-paced Training Kit) i elektronický self-test software

Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.