Jedná se o jednodenní školení, které je možné zakončit složením certifikační zkoušky. Součástí školení jsou akreditované školicí materiály The Open Group. Školení vede certifikovaný lektor. V případě zájmu je možné školit také v anglickém [...]
 • TOAMP
 • Délka 1 den
 • 0 ITK bodů
 • 0 termínů
 • Praha (28 000 Kč)

  Brno (na vyžádání)

  Bratislava (na vyžádání)

Jedná se o jednodenní školení, které je možné zakončit složením certifikační zkoušky. Součástí školení jsou akreditované školicí materiály The Open Group. Školení vede certifikovaný lektor. V případě zájmu je možné školit také v anglickém jazyce. Součástí kurzu je sada případových studií, které účastníky připraví na druhou úroveň certifikační zkoušky. Cena školení je uvedena včetně certifkační zkoušky. Účel certifikace ArchiMate 3.1 Practitioner je ověření, že kandidát získal znalost notace, terminologie, struktury a koncepce modelovacího jazyka ArchiMate, a má schopnost používat ArchiMate jazyk pro modelování Enterprise Architektury. Účastnický poplatek zahrnuje výuku, voucher ke zkoušce, využití výpočetní techniky, studijní materiály k akreditovanému školení a osvědčení o absolvování školení.

»
 • účastníci, kteří potřebují prokázat praktické využití a znalost modelovacího jazyka ArchiMate,
 • účastníci, kteří budou zodpovídat za popis architektury pomocí jazyka ArchiMate,
 • dále účastníci, kteří chtějí dosáhnout uznávané kvalifikace a prokázat praktickou schopnost aplikovat modelovací jazyk ArchiMate.

Účastníci akreditovaného školení budou v dostatečném předstihu informováni e-mailem o průběhu školení, harmonogramu výuky a místu konání školení. Odkazy ke stažení akreditovaných školících materiálů budou obsaženy v informačním e-mailu.

Cíl školení:

 • zaměřuje se na pokročilé  a komplexní znalosti
 • pochopení pokročilých konceptů
 • schopnosti aplikovat ArchiMate jazyk v praxi

Název zkoušky: ArchiMate 3.1 část 1
Typu zkoušky: Multiple-choice test, 40 otázek/60 minut

Název zkoušky: ArchiMate 3.1 část 2
Typ zkoušky: Komplexní analýza více scénářů, 8 otázek/90 minut

Pro kandidáty certifikační zkoušky sponzora The Open Group je nutné se registrovat a vytvořit si svoji identitu na jejich portále (opengroup.org). Společnost The Open Group užívá služeb globálního poskytovatele certifikačních zkoušek Pearson VUE (pearsonvue.com). Registrační proces zkoušky obsahuje možnost použít zmíněný voucher (kód) s datem jeho platnosti poskytnutý účastníkovi školení / kandidátovi zkoušky. Tento voucher svojí hodnotou 100% pokrývá cenu certifikační zkoušky.

ArchiMate 3 ®  training course is accredited by The Open Group. The Open Group Certification Mark, ArchiMate® and TOGAF® are registered trademarks of The Open Group.

Simple modeling language for displaying basic components of architecture delivered by Anywhere s .r .o. is a course accredited by The Open Group. GOPAS promotes this course for Anywhere s. r. o.

Materiály v anglickém jazyce.

Účastníci tohoto školení budou schopni prokázat své znalosti v těchto kategoriích:

 • Struktury jazyka, včetně použití jeho pokročilých konceptů a použití obecného metamodelu
 • Jak použít sadu vztahů definovaných v jazyce
 • Jak aplikovat motivační prvky jazyka
 • Jak aplikovat strategické prvky jazyka
 • Jak použít prvky obchodní vrstvy
 • Jak aplikovat prvky aplikační vrstvy
 • Jak aplikovat prvky technologické vrstvy
 • Jak aplikovat fyzické prvky
 • Jak aplikovat koncepty při modelování napříč vrstvami
 • Jak aplikovat implementační a migrační prvky jazyka
 • Jak použít mechanismus tvorby náhledů
 • Jak aplikovat mechanismy přizpůsobení jazyka
Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.