Intenzivní třídenní školení ArchiMate® 3.1 je kombinované ze dvou částí a obsahuje látku z L1 Foundation a L2 Practitioner. Kurz je dokonalou přípravou pro složení certifikačních zkoušek L1 a L2. Cena školení je uvedena včetně složení obou [...]
 • TOAM
 • Délka 3 dny
 • 0 ITK bodů
 • 0 termínů
 • Praha (80 000 Kč)

  Brno (na vyžádání)

  Bratislava (na vyžádání)

Intenzivní třídenní školení ArchiMate® 3.1 je kombinované ze dvou částí a obsahuje látku z L1 Foundation a L2 Practitioner. Kurz je dokonalou přípravou pro složení certifikačních zkoušek L1 a L2. Cena školení je uvedena včetně složení obou certifkačních zkoušek. Účel certifikace ArchiMate® 3.1 Combined je ověření, že kandidát získal znalost notace, terminologie, struktury a koncepce modelovacího jazyka ArchiMate, a má schopnost používat ArchiMate jazyk pro modelování Enterprise Architektury. . Účastnický poplatek zahrnuje výuku, voucher ke zkoušce, využití výpočetní techniky, studijní materiály k akreditovanému školení a osvědčení o absolvování školení.

»
 • účastníci, kteří potřebují prokázat praktické využití a znalost modelovacího jazyka ArchiMate,
 • účastníci, kteří budou zodpovídat za popis architektury pomocí jazyka ArchiMate,
 • účastníci, kteří chtějí dosáhnout uznávané kvalifikace a prokázat praktickou schopnost aplikovat modelovací jazyk ArchiMate.

Účastníci akreditovaného školení budou v dostatečném předstihu informováni e-mailem o průběhu školení, harmonogramu výuky a místu konání školení. Odkazy ke stažení akreditovaných školících materiálů budou obsaženy v informačním e-mailu.

 • Tento kurz je navržen tak, aby vám umožnil praktické využití modelovacího jazyka ArchiMate® 3 pro rozvoj podnikové architektury;
 • Kurz zahrnuje praktické cvičení, které poskytují zkušenosti s vytvářením modelů ArchiMate;
 • Po dokončení tohoto kurzu byste měli získat znalosti o terminologii, struktuře a konceptech potřebných pro provedení zkoušek ArchiMate® 3 Foundation a Practitioner.

Vzdělávací cíle na této úrovni se zaměřují:

 • na znalosti
 • pochopení pokročilých konceptů
 • a schopnosti aplikovat ArchiMate jazyk v praxi
 • Základní přehled v oblasti Enterprise architektury
 • Pokročilá znalost angličtiny (školící materiály v anglickém jazyce)

Materiály v anglickém jazyce.

 • Úvod do kurzu
 • Základní pojmy
 • Struktura jazyka
 • Generický metamodel
 • Modelování vztahů
 • Modelování motivace
 • Modelování strategie
 • Podniková vrstva
 • Aplikační vrstva
 • Technologická vrstva
 • Modelování fyzických prvků
 • Modelování mezi vrstvami
 • Modelování transformace
 • Řešení problémů zúčastněných stran s využitím hledisek a názorů

Podkladový studijní materiál úrovně 2 obsažený v modulech, jde více do hloubky problematiky, a klade si za cíl nejen rozumět diagramům a pochopit model, ale i správně je vysvětlit a navrhnout.

Zahrnuje navíc:

 • Přizpůsobení jazyka
 • Případová studie společnosti ArchiSurance, verze 2
 • Případová studie společnosti ArchiMetal, verze 2
 • Praktická modelovací cvičení

Certifikační zkouška L1:
Typ zkoušky: Multiple-choice test, 40 otázek/60 minut

Certifikační zkouška L2:
Typ zkoušky: Komplexní analýza více scénářů, 8 otázek/90 minut

Ne-anglicky hovořící kandidáti mají 30 min. navíc.

Pro kandidáty certifikační zkoušky sponzora The Open Group je nutné se registrovat a vytvořit si svoji identitu na jejich portále (opengroup.org). Společnost The Open Group užívá služeb globálního poskytovatele certifikačních zkoušek Pearson VUE (pearsonvue.com). Registrační proces zkoušky obsahuje možnost použít zmíněný voucher (kód) s datem jeho platnosti poskytnutý účastníkovi školení / kandidátovi zkoušky. Tento voucher svojí hodnotou 100% pokrývá cenu certifikační zkoušky.

ArchiMate 3 ®  training course is accredited by The Open Group. The Open Group Certification Mark, ArchiMate® and TOGAF® are registered trademarks of The Open Group.

Simple modeling language for displaying basic components of architecture delivered by Anywhere s .r .o. is a course accredited by The Open Group. GOPAS promotes this course for Anywhere s. r. o.

 

Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.