Školení si klade za cíl, ukázat účastníkům jeden z možných způsobů řešení problematiky dokumentace architektury použitím jazyka ArchiMate® v nástroji pro modelování architektury SPARX Enterprise Architekt. Během dvoudenního kurzu získá [...]
 • TOAMB
 • Délka 2 dny
 • 0 ITK bodů
 • 0 termínů
 • Praha (19 900 Kč)

  Brno (na vyžádání)

  Bratislava (na vyžádání)

Školení si klade za cíl, ukázat účastníkům jeden z možných způsobů řešení problematiky dokumentace architektury použitím jazyka ArchiMate® v nástroji pro modelování architektury SPARX Enterprise Architekt. Během dvoudenního kurzu získá účastník na praktickém příkladu představu o tvorbě modelu architektury a architektonického repositáře. Vyzkouší si techniku naplnění repositáře základními daty, jejich uspořádání a klasifikaci, vytvoří návrh systému za použití repositáře, popíše statickou konstrukci stavebních bloků navrženého systému a popíše dynamické vazby mezi systémy, jejich komponenty a servery na kterých komponenty běží. Školení obsahuje množství příkladů z reálné praxe, rozšířené o potřeby jednotlivých účastníků.

»

Hlavním cílem je ukázat praktické využití jazyka ArchiMate při tvorbě architektonického modelu.

Mezi podpůrné cíle patří:
• návrh a údržba architektonického repositáře,
• import dat a tvorba dokumentace,
• náhledy pro testování a implementaci.

Kurz je určen těm lidem, kteří:

• aktivně tvoří nebo spolupracují na návrhu architektury,
• mají zájem zřídit úřad architektury,
• řídí implementační týmy na velkých projektech,
• spolupracují s dodavateli a vývojáři.

Materiály ke kurzu

1. Představení kurzu
2. Představení ArchiMate®
3. Představení SPARX Enterprise Architekt
4. Představení architektonického repositáře
5. Cvičení: výroba repositáře

 • Úložiště
 • Struktura Modelu
 • Struktura Databáze
 • Možnosti připojení k repositáři
 • Základní naplnění repositáře - Import/Export do/z Excelu
 • Představení architektonického modelu

7. Cvičení: návrh architektury systému

 • Náhled 1  Cíle a Požadavky
 • Náhled 2  Business Architektura
 • Náhled 3  Business Funkce
 • Náhled 4  Business Proces
 • Náhled 5  Současné a cílové aplikační portfolio
 • Náhled 6   Informační toky
 • Náhled 7  Využití aplikací
 • Náhled 8  Datová Architektura
 • Náhled 9   Distribuce dat

8. Představení Dokumentace

9. Cvičení: tvorba dokumentace systému

 • Dokumentace elementů
 • Konstrukční dokumentace
 • Dokumentace toků (DataFlow)
 • Katalogy a rejstříky
 • Zadávací dokumentace

10. Představení možností týmové spolupráce

11. Cvičení: práce na sdíleném repositáři

 • Licencování Sparx EA
 • Práce on-line a off-line se SQL databází
 • Práce on-line a off-line s version control (chcek-in, check-out)
 • Práce s baseline, statusy, verzování a fázování
 • Generování dokumentace, katalogů a registrů

12. Údržba a rozvoj jazyka ArchiMate® a certifikovaných nástrojů

13. Shrnutí kurzu

 

ArchiMate 3 ®  training course is accredited by The Open Group. The Open Group Certification Mark, ArchiMate® and TOGAF® are registered trademarks of The Open Group.

Simple modeling language for displaying basic components of architecture delivered by Anywhere s .r .o. is a course accredited by The Open Group. GOPAS promotes this course for Anywhere s. r. o.

 

 

Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.