Kurz se zabývá praktickou stránkou programování v Java SE. Zaměřuje se na vývoj složitějších programů na platformě Java, událostmi řízeným programováním, grafickým uživatelským rozhraním (Swing, JavaFX), prací se soubory, novými možnostmi od [...]
 • JAVAPROG3
 • Délka 5 dní
 • 50 ITK bodů
 • 11 termínů
 • Praha (36 000 Kč)

  Brno (36 000 Kč)

  Bratislava (1 475 €)

Kurz se zabývá praktickou stránkou programování v Java SE. Zaměřuje se na vývoj složitějších programů na platformě Java, událostmi řízeným programováním, grafickým uživatelským rozhraním (Swing, JavaFX), prací se soubory, novými možnostmi od Java 8+, připojením do databáze, manipulací s JSON a XML soubory pro výměnu dat a prací s webovými službami jako SOAP a REST API.

»

Kurz je určen pro posluchače, kteří mají základní zkušenosti s Javou a objektově orientovaným programováním a chtějí se naučit využívat mocné knihovny, které s sebou Java SE přináší.

 • Principy souběžnosti a více vláken v jedné aplikaci
 • Událostmi řízené programování a jeho využití v okenním uživatelském rozhraní
 • Pracovat se soubory a proudy
 • Číst a procházet XML
 • Přistupovat do databáze pomocí JDBC
 • Používat existující webové služby z Internetu

Běžné zkušenosti s programováním v Javě na úrovni menších programů (desítky tříd)

Grafické uživatelské rozhraní Swing a JavaFX

 • Základy Mavenu
 • Výhody a nevýhody Swing a JavaFX
 • Zobrazení okna
 • Běžné komponenty -- tlačítko, text, textové pole
 • Hierarchie komponent
 • Události a jejich programování
 • Pokročilé techniky v GUI

Možnosti spouštění dalších vláken, vícevláknové programování

 • SwingWorker, spouštění práce na pozadí
 • Vlákno událostí
 • Možnosti spouštění dalších vláken (Thread, Runnable, Callable, ExecutorService)

Možnosti funkcionálního programování v Javě

 • Úvod do lambda výrazů
 • Funkcionální rozhraní a defaultní metody
 • Pokročilá práce s kolekcemi pomocí lambda výrazů

Práce se soubory, proudy

 • Binární proud (InputStream, OutputStream)
 • Textový proud (Reader, Writer)
 • Souborový vstup/výstup
 • Nové možnosti od Java 7+

Přístup do databáze pomocí JDBC

 • Rozhraní JDBC, ovladače JDBC
 • Spojení s databází
 • Odesílání SQL příkazů do databáze pomocí PreparedStatement, Statement, ResultSet
 • Spring JDBC Template

Využití JPA (Hibernate framework)

 • Entita, anotace, vazby mezi entitami
 • EntityManager, JPQL
 • Spring Data JPA
 • Srovnání s JDBC

Práce s formáty XML a JSON

 • Formáty XML a JSON pro výměnu a ukládání dat
 • Zpracování XML a JSON formátů
 • Nahrávání objektů z XML pomocí JAXB a z JSONu

Webové služby (SOAP, REST) ve Spring frameworku

 • Co je to webová služba, úvod do SOAP a REST
 • Vygenerování klienta z proxy objektů dle kontraktu WSDL
 • Volání služeb REST a SOAP
 • Implementace jednoduché REST API
Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.