Toto školení je zaměřeno na zásady provozu služeb a řízení událostí, řízení problémů, řízení přístupu a plnění požadavků. Vedle hlavního procesu se školení podrobně zabývá osmi vedlejšími podpůrnými procesy, jejich interakcí a zajištěním [...]
  • HF428S
  • Délka 5 dní
  • 0 ITK bodů
  • 0 termínů
  • Praha (38 340 Kč)

    Brno (38 340 Kč)

    Bratislava (1 475 €)

Toto školení je zaměřeno na zásady provozu služeb a řízení událostí, řízení problémů, řízení přístupu a plnění požadavků. Vedle hlavního procesu se školení podrobně zabývá osmi vedlejšími podpůrnými procesy, jejich interakcí a zajištěním jejich účinnosti. Školení se zabývá také organizací provozu služeb, úlohami, odpovědností, technologiemi a jejich významem. Součástí školení je formální přezkoušení (komplexní přezkoušení bez možnosti použití učebnic formou multiple-choice s osmi otázkami, na které je třeba odpovědět v čase 90 minut; pro úspěšné vykonání zkoušky musí studenti dosáhnout 70% správnosti odpovědí). Cena zkoušky 7616 Kč (bez DPH) NENÍ zahrnuta v ceně kurzu. Zkouška se koná pátý den školení. Před účastí na zkoušce je nutné absolvovat certifikaci ITIL v3 Foundation. Při neúspěšném složení zkoušky lze zkoušku opakovat při následujícím termínu konání kurzu. Cena samostatné zkoušky je 7616 Kč / 5 JTP.

»


• IT professionals who require a deep understanding of Operational Support and Analysis processes and how they may be used to enhance the quality of IT service support within an organization
• Operational staff involved in the activities of the following processes and/or functions: Event Management, Incident Management, Request Fulfilment, Problem Management, Access Management, Service Desk, Technical Management, IT Operations Management and Application Management


Demonstrate between 2 and 4 years of professional experience in the ITSM market place.
Hold one or more of the following certificates:
• ITIL Foundation in IT Service Management for more than one year (ITIL Version 3 Foundation Certificate, or ITIL Version 2 Foundation Certificate plus the ITIL V3 Foundation Bridge Certificate)
• ITIL Service Desk, Incident and Problem Management Practitioner
• ITIL Incident Management Practitioner
• ITIL Problem Management Practitioner
It is assumed that participants will have read the following ITIL Service Management Practices core lifecycle publications:
• Service Strategy
• Service Design
• Service Transition
• Service Operation
• Continual Service Improvement
Examination candidates should be aware that at least 12 hours of personal study are required.


Upon successful completion of this course participants will understand:
• The activities, methods and functions used in each of the ITIL Operational Support and Analysis processes.
• How the ITIL Operational Support and Analysis processes interact with other Lifecycle processes.
• The involvement of Information Management in the ITIL Operational Support and Analysis processes.
Participants will also gain the knowledge necessary to prepare for the “ITIL Certificate in Operational Support and Analysis” examination from EXIN, ISEB or APM Group. This certificate is worth 4 credits in the ITIL Version 3 Qualification Scheme.
• The importance of the concept of Service Management as a Practice.
• How to use the ITIL Operational Support and Analysis processes, activities and functions to achieve operational excellence.
• How to measure the ITIL Operational Support and Analysis processes and functions.
• The technology and implementation considerations, as well as the challenges, critical success factors and risks surrounding ITIL Operational Support and Analysis.
Formal examination: this is a closed book complex graded multiple-choice examination with 8 questions to be answered in 90 minutes. Students must get 70% correct in order to pass.


• Other modular courses covering ITSM Lifecycle stream or Capability stream leading to the ITIL Expert Qualification

Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.