Druhý ze série IoT kurzů, tentokrát zaměřený na další práci s velkoobjemovými daty získanými z nejrůznějších senzorů. V kurzu se účastníci seznámí s různými možnostmi ukládání, manipulace a transformace dat. Na závěr kurzu se účastníci seznámí [...]
  • IOT02
  • Délka 3 dny
  • 30 ITK bodů
  • 2 termíny
  • Praha (17 100 Kč)

    Brno (17 100 Kč)

    Bratislava (690 €)

  • Mírně pokročilý

Druhý ze série IoT kurzů, tentokrát zaměřený na další práci s velkoobjemovými daty získanými z nejrůznějších senzorů. V kurzu se účastníci seznámí s různými možnostmi ukládání, manipulace a transformace dat. Na závěr kurzu se účastníci seznámí i s možnostmi předpovědí dalšího chování senzoru nebo jeho okolí.

»

Kurz je určen všem technickým nadšencům, kteří se chtějí seznámit s konstrukcí a vývojem IOT zařízení a sběrem a zpracováním kvant dat z nich získaných

Porozumět principům a požadavkům IOT
Znát všemožné možnsti sběru dat do cloudových databázocých služeb
Vědět o možnostech sběru dat do on-premis databázocých systémů
Jak funguje získávání dat a jejich předzpracování pro pozdější analýzu
Jak na vizualizaci získaných dat
Rychle vstoupit do technologií strojového učení ke zpracování velkoobjemových dat z IOT zařízení

Znalosti v rozsahu kurzů uvedených v sekcích Předchozí kurzy a Související kurzy
Dobrá znalost technologií TCP/IP a DNS

Úvod do IoT
Co je to IoT
Architektury IoT
Příklady aplikací
Možnosti sběru dat do Cloudu
Cosmos DB
Event hub
IoT hub
Možnosti sběru dat on-premise
Architektura
WebAPI jako endpoint
SQL Server In-Memory OLTP
Získání a transformace dat pro pozdější analýzu
Cloud
Stream Analytics
Data Factory
On-Premise
SSIS
T-SQL
Vizualizace dat
SSRS
PowerBI
Úvod do Machine Learningu
Postup práce v ML
Trénování dat
Volání predikcí

U certifikačních zkoušek Microsoft platí, že kromě certifikací MCM, není účast na oficiálním MOC kurzu nutnou podmínkou pro složení zkoušky
Oficiální kurzy MOC firmy Microsoft i naše vlastní kurzy GOC jsou vhodnou součástí přípravy na certifikační zkoušky firmy Microsoft, jako jsou MTA, MCP, MCSA, MCSE, nebo MCM
Primárním cílem kurzu ovšem není přímo příprava na certifikační zkoušky, ale zvládnutí teoretických principů a osvojení si praktických dovedností nutných k efektivní práci s daným produktem
MOC kurzy obvykle pokrývají téměř všechny oblasti, požadované u odpovídajících certifikačních zkoušek. Jejich probrání na kurzu ale nebývá dán vždy přesně stejný čas a důraz, jako vyžaduje certifikační zkouška
Jako další přípravu k certifikačním zkouškám lze využít například knihy od MS Press (tzv. Self-paced Training Kit) i elektronický self-test software

Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.