První ze série IoT kurzů, ve kterém se posluchač seznámí s tím, jak sestavit vlastní zdroj dat pomocí mikrokontroleru Arduino UNO. Kurz po krátkém teoretickém úvodu ukazuje základy práce s Arduinem, základy obvodové logiky, a dále způsoby [...]
  • IOT01
  • Délka 3 dny
  • 30 ITK bodů
  • 1 termin
  • Praha (15 300 Kč)

    Brno (15 300 Kč)

    Bratislava (525 €)

  • Mírně pokročilý

První ze série IoT kurzů, ve kterém se posluchač seznámí s tím, jak sestavit vlastní zdroj dat pomocí mikrokontroleru Arduino UNO. Kurz po krátkém teoretickém úvodu ukazuje základy práce s Arduinem, základy obvodové logiky, a dále způsoby manipulace se vstupními daty pomocí programování pro Arduino. Kurz je sestaven jako série pokusů s výukovou sadou Arduino.

»

Kurz je určen všem technickým nadšencům, kteří se chtějí seznámit s konstrukcí a vývojem IOT zařízení a sběrem a zpracováním kvant dat z nich získaných

Přehled toho, co obnáší IoT Vědět co je Arduino, jaké má součásti a jak se s ním pracuje Jak sestavit jednoduché obvody bez nutnosti programování Umět základy programování jeho obvodů a modulů Vědět jak transformovat vstupní a výstupní data Mít přehled o Arduino Sheilds a vědět jak s moduly pracovat

Znalosti v rozsahu kurzů uvedených v sekcích Předchozí kurzy a Související kurzy
Dobrá znalost technologií TCP/IP a DNS

Úvod do IoT
Co je to IoT
Architektury IoT
Příklady aplikací
Úvod do práce s Arduinem
Co je to Arduino
Obsah Arduino Starter Kitu
Jednoduché obvody bez nutnosti programovat
Sériový obvod
Paralelní obvod
Základy programování pro Arduino
Digitální vstupy a výstupy
Analogové vstupy a výstupy
Serial monitor a serial plotter
Získání a zobrazení vstupních dat v počítači
Transformace vstupních dat na výstupní data
Úvod do Arduino shields
Wifi
Ethernet
Usb
SD card
Další shieldy

U certifikačních zkoušek Microsoft platí, že kromě certifikací MCM, není účast na oficiálním MOC kurzu nutnou podmínkou pro složení zkoušky
Oficiální kurzy MOC firmy Microsoft i naše vlastní kurzy GOC jsou vhodnou součástí přípravy na certifikační zkoušky firmy Microsoft, jako jsou MTA, MCP, MCSA, MCSE, nebo MCM
Primárním cílem kurzu ovšem není přímo příprava na certifikační zkoušky, ale zvládnutí teoretických principů a osvojení si praktických dovedností nutných k efektivní práci s daným produktem
MOC kurzy obvykle pokrývají téměř všechny oblasti, požadované u odpovídajících certifikačních zkoušek. Jejich probrání na kurzu ale nebývá dán vždy přesně stejný čas a důraz, jako vyžaduje certifikační zkouška
Jako další přípravu k certifikačním zkouškám lze využít například knihy od MS Press (tzv. Self-paced Training Kit) i elektronický self-test software

Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.