S přibývajícími požadavky na automatizaci obchodních činností a vytváření nových produktů roste význam integrace aplikací a dat a také podniků mezi sebou. Aby tato integrace neúměrně nezvyšovala komplexitu celého prostředí, je nutné ji řídit a [...]
 • TOGIP
 • Délka 2 dny
 • 0 ITK bodů
 • 1 termin
 • Praha (22 900 Kč)

  Brno (na vyžádání)

  Bratislava (na vyžádání)

S přibývajícími požadavky na automatizaci obchodních činností a vytváření nových produktů roste význam integrace aplikací a dat a také podniků mezi sebou. Aby tato integrace neúměrně nezvyšovala komplexitu celého prostředí, je nutné ji řídit a postupovat v souladu s ověřenými postupy. Integračních postupy jsou vysvětleny na konkrétních případech používaných v praxi. Každý z příkladů je detailně okomentován s uvedením použití v různých typech podniků. Školení se v detailu zaměřuje na různé techniky integrace aplikací a správné použití technologií ESB, BPM, Event Streamu, Messagingu a API. V přůběhu školení budeme stavět integrační řešení v Kubernetes clusteru a otestujeme si integrační proces a výměnu zpráv mezi systémy.

»
 • IT architekti
 • vývojáři aplikací
 • vývojáři integrace
 • představit principy a nejvhodnější způsoby integrace dat a aplikací
 • na konkrétních příkladech vysvětlit detailní možnosti integrace dat a aplikací a jejich varianty
 • základní přehled v IT
 • základy programování

Studijní materiál Projectman

Obsah

 • evoluce intergrace (vývoj tvorby informačních systémů, vývoj a typy integrace)
 • messaging (volání služeb a zpráv, komunikace pomocí front, platformy pro messaging)
 • event streaming (distribuované události, datové kanály, integrace dat, platformy pro event streaming)
 • orchestrace (použití orchestrace, komunikace v rámci orchestrace, platformy pro orchestraci)
 • externí API (volání služeb, komunikace na interní systémy, zabezpečení komunikace)
 • komunikační a integrační vzory (interakce mezi systémy, transformace obsahu, orchestrace volání)
 • orchestrační vzory (BPMN, DMN, orchestrace volání)
 • message oriented middleware, Enterprise Service Bus (použití, funkce, aplikační adaptéry)
 • technologické standardy (standardy XML, WSDL, SOAP, JMS, specifika webových služeb)
 • model driven integrace (použití MDA a MDD v integraci, použití BPMN a DMN v integraci)
 • integrace mezi podniky a státní správou (integrace dodavatelských řetězců, integrace státních úřadů a jejich registrů, specifika mezipodnikové integrace)
 • zabezpečení integrace (bezpečnostní specifika integrace, databázová integrace, souborová integrace, replikace a synchronizace dat, ETL, CDC nástroje, řízený přenos souborů)
 • organizační zajištění integrace (integrační týmy, architektura, činnosti)  

Cvičení

 • EIP model
 • BPMN model
 • implementace integrace pro fiktivní e-Shop za pomoci technologií Camunda BPM, Kafka Event Stream v prostředí Docker a Kubernetes cluster
Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.