S přibývajícími požadavky na automatizaci obchodních činností a vytváření nových produktů roste význam integrace aplikací a dat a také podniků mezi sebou. Aby tato integrace neúměrně nezvyšovala komplexitu celého prostředí, je nutné ji řídit a [...]
 • TOGIP
 • Délka 2 dny
 • 0 ITK bodů
 • 0 termínů
 • Praha (19 900 Kč)

  Brno (na vyžádání)

  Bratislava (na vyžádání)

S přibývajícími požadavky na automatizaci obchodních činností a vytváření nových produktů roste význam integrace aplikací a dat a také podniků mezi sebou. Aby tato integrace neúměrně nezvyšovala komplexitu celého prostředí, je nutné ji řídit a postupovat v souladu s ověřenými postupy. Integračních postupy jsou vysvětleny na konkrétních případech používaných v praxi. Každý z příkladů je detailně okomentován s uvedením použití v různých typech podniků. Školení se v detailu zaměřuje na různé techniky integrace aplikací s důrazem na správnou integraci dat.

»
 • IT architekti
 • vývojáři aplikací
 • vývojáři integrace
 • představit principy a nejvhodnější způsoby integrace dat a aplikací
 • na konkrétních příkladech vysvětlit detailní možnosti integrace dat a aplikací a jejich varianty

základní přehled v IT

Studijní materiál Projectman

Úvod

 • Vymezení oblasti integrace
 • Enterprise integrace

Evoluce integrace

 • vývoj tvorby informační systémů
 • vývoj a typy integrace

Messaging

 • volání služeb a zpráv, komunikace pomocí front
 • vazba na Servisně orientovanou architekturu (SOA)

Komunikační a integrační vzory

 • interakce mezi systémy
 • transformace obsahu
 • orchestrace volání
 • komplexní cvičení

Message oriented middleware (MoM), Enterprise Service Bus (ESB)

 • použití, funkce
 • aplikační adaptéry

Technologické standardy

 • standardy XML, WSDL, SOAP, JMS
 • specifika webových služeb

Model driven integace

 • použití MDA a MDD v integraci
 • případová studie

Integrace mezi podniky a se státní správou

 • integrace dodavatelských řetězců, integrace státních úřadů a jejich registrů
 • specifika mezipodnikové integrace
 • případová studie

Zabezpečení integrace

 • bezpečnostní specifika integrace

Databázová integrace a souborová integrace

 • replikace a synchronizace dat, ETL, CDC nástroje
 • řízený přenos souborů (MFT)

Organizační zajištění integrace

 • integrační týmy, architektura, činnosti

Případová studie

 • komplexní případová studie
Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.