Získejte základní znalosti v oblasti implementace obchodních procesů a jejich využití pro orchestraci obchodních funkcí. Využijte jazyk BPMN pro modelování a BPEL pro implementaci SW řešení, která vyhovují architektonickým požadavkům potřebným [...]
 • GOC275
 • Délka 2 dny
 • 20 ITK bodů
 • 0 termínů
 • Praha (9 200 Kč)

  Brno (9 200 Kč)

  Bratislava (440 €)

 • Mírně pokročilý

Získejte základní znalosti v oblasti implementace obchodních procesů a jejich využití pro orchestraci obchodních funkcí. Využijte jazyk BPMN pro modelování a BPEL pro implementaci SW řešení, která vyhovují architektonickým požadavkům potřebným pro realizaci SOA architektury.

»
 • Kurz je určen pro analytiky obchodních procesů a architekty.
Role Činnost Výstupy
Architekt Sběr a formalizace nefunkcionálních požadavků na budoucí řešení, rozhodování o archiektuře řešení, formální popis architektonických rozhodnutí, modelování budoucího řešení. Model řešení a/nebo dokument popisující architekturu řešení.
Analytik obchodních procesů Sběr a formalizace požadavků na obchodní procesy, modelování obchodních procesů. Formalizovaný popis obchodních procesů.
 • Základní principy modelování obchodních procesů
 • Využívat notace BPMN pro modelování obchodních procesů
 • Konvertovat BPMN diagramy na BPEL
 • Využívat BPEL definice ve vývoji software
 • Využívat princip orchestrace pro implementaci obchodního procesu v distribuovaném softwarovém řešení
 • Vhodná zkušenost s modelováním obecně

Úvod do modelování obchodních procesů

 • Motivace
 • Jazyky a nástroje

BPMN

 • Historie a uplatnění
 • Standardy a jejich verze
 • Základní elementy a konektory
 • Události
 • Pool/Lane
 • Elementy pro řízení toku

BPEL

 • Uplatnění
 • Gramatika
 • Vztah k BPMN
 • Konverze
 • Editory a vývojové nástroje

Využití v SW inženýrství

 • Orchestrace obchodních procesů a architektura
 • SOA
Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.