Kurz je určen pro všechny, kteří rozeznali potenciál jazyka XML a používají tento formát pro ukládání dat, jako jsou faktury, objednávky, publikace, reporty nebo protokoly. Chtěli byste z těchto dat generovat dokonale typograficky [...]
 • XSLFO
 • Délka 3 dny
 • 30 ITK bodů
 • 2 termíny
 • Praha (13 800 Kč)

  Brno (13 800 Kč)

  Bratislava (465 €)

 • Mírně pokročilý

Kurz je určen pro všechny, kteří rozeznali potenciál jazyka XML a používají tento formát pro ukládání dat, jako jsou faktury, objednávky, publikace, reporty nebo protokoly. Chtěli byste z těchto dat generovat dokonale typograficky provedené dokumenty vygenerované během zlomku vteřiny přímo ze zdrojových XML dat? Obáváte se velkých investic do komerčních reportingových modulů? Existuje levné a velmi efektivní řešení založené na standardech spravovaných konsorciem W3C. Přijďte se o tom přesvědčit na náš kurz.

»
 • Základy XPath a XSL-T nezbytné pro tvorbu XSL-FO
 • Jak fungují XSL-FO formátovací objekty
 • Jak automaticky generovat FO dokumenty z XML pomocí XSL-T
 • Jak používat formátovací procesory ke generování PDF, RTF a dalších dokumentů
 • Základní znalost XML v rozsahu kurzu INTXM.
 • Znalost HTML je vítána.

Základy XSL-T

 • Jednoduchý XSL Stylesheet a elementy xsl:template, xsl:value-of
 • Bílé znaky a element xsl:text
 • Typy výstupu HTML, XML, Text
 • Správa elementů a atributů, xsl:element, xsl:attribute. Atributy a složené závorky.

Porovnávací vzory a XPath

 • Vyhledávání uzlů
 • Predikáty
 • XPath funkce a operátory

Řídící struktury

 • Smyčky a třídění
 • Podmínky

Šablony, parametry a proměnné

 • xsl:apply-templates
 • Pojmenované šablony a xsl:call-template
 • Předávání parametrů
 • Proměnné v XSL-T

Pokročilé XSL-T techniky

 • Číslované seznamy, funkce positon(), xsl:number
 • Funkce generate-id()
 • Kopírování uzlů, xsl:copy, xsl:copy-of

Ukázka XSL-FO dokumentu

 • Kořenový element fo:root
 • Elementy fo:layout-master-set a fo:simple-page-master
 • Regiony, fo:region-before a fo:region-after
 • Posloupnost stránek, fo:page-sequence
 • fo:static-content a fo:flow

Bloky a vložené oblasti

 • Formátování bloků
 • Formátování textu
 • Manipulace se znaky

Rozvržení stránky a tok textu

 • Předloha stránky
 • Záhlaví, zápatí, levý a pravý okraj
 • Sudé a liché stránky
 • Vícesloupcová sazba

Vytváření seznamů

 • Číslování stránek
 • Položky a popisky seznamu
 • Leadery, markery

Odkazy a obrázky

 • Externí a interní odkazy
 • Vkládání obrázků

Vytváření tabulek

 • Rozvržení sloupců
 • Záhlaví a tělo tabulky
 • Řádky a buňky
Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.