Kurz je určen pro vývojáře a architekty na platformě .NET a poskytne studentům znalosti a dovednosti potřebné pro vývoj datově orientovaných aplikací s použitím nejnovější technologie Entity Framework Core.
 • NETCORE_EF
 • Délka 3 dny
 • 30 ITK bodů
 • 3 termíny
 • Praha (13 800 Kč)

  Brno (13 800 Kč)

  Bratislava (600 €)

 • Mírně pokročilý

Kurz je určen pro vývojáře a architekty na platformě .NET a poskytne studentům znalosti a dovednosti potřebné pro vývoj datově orientovaných aplikací s použitím nejnovější technologie Entity Framework Core.

»
 • Stručný přehled platformy .Net a jazyka C#
 • Stručná rekapitulace OOP
 • Generické datové typy
 • Vybraná rozšíření jazyka posledních verzí
 • Delegáti, Lambda výrazy a LINQ
 • Direktivy kompilátoru, Atributy a Assemblies
 • Správa paměti a zdrojů a Garbage Collector
 • Čtení a zápis dat pomocí streamů. Použití CryptoStream.
 • Serializace dat
 • Základy asynchronního programování
 • Kurz předpokládá znalosti a zkušenosti s programováním v jazyce C# na úrovni kurzu GOC2125
 • Kurz lze absolvovat i bez předchozích znalostí jazyka c# a platformy .Net, ale v tom případě jsou nutné velmi dobré znalosti programování z jiných platforem a jazyků, jako je Java nebo C++.
 • Odborný výklad s praktickými ukázkami, cvičení na počítačích.
 • Tištěné prezentace probírané látky.

Historie

NuGet balicky

Model

Mapovani

 • Entity
 • Property
 • Klice, alternativni klice
 • Generovani ID
 • Associace
 • Backing fields
 • Owned types
 • Model Level Filters
 • Table Splitting, Table Sharing
 • Dedicnost, TPT, TPH
 • Value Converters, Value Comparers
 • Keyless entities
 • ctor parametry
 • Query tags
 • Shadow properties
 • Shared entities, property bags
 • Flexibilni mapovani
 • Seeding

Dotazovani

 • LINQ, parametry
 • ciste SQL
 • funkce
 • kompilace dotazu
 • Include, Explicit loading, Filtered Include
 • Lazy Loading
 • Split queries
 • tracking, no tracking queries

SaveChanges

 • validace
 • batching
 • generovani ID
 • transakce
 • ChangeTracker
 • concurrency

Migrace

 • prace s migracemi
 • dotnet ef
 • IMigrator
 • script, idempotent, transakce

Fungovani na jinych platformach

Prace s "jinymi" DB

Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.