Enterprise architektura (EA) je disciplína, která je velmi aktuální pro mnoho podniků různých velikostí. Ty se s její pomocí snaží efektivně řídit celý podnik, rychle reagovat na změny, vytěžit potenciál nových výzev a optimalizovat svoje [...]
 • TOGEA
 • Délka 2 dny
 • 0 ITK bodů
 • 0 termínů
 • Praha (19 900 Kč)

  Brno (na vyžádání)

  Bratislava (na vyžádání)

Enterprise architektura (EA) je disciplína, která je velmi aktuální pro mnoho podniků různých velikostí. Ty se s její pomocí snaží efektivně řídit celý podnik, rychle reagovat na změny, vytěžit potenciál nových výzev a optimalizovat svoje stávající fungování. V rámci tohoto školení jsou interaktivní formou probírána témata, která jsou obsahem Enterprise architektury a ta, která s ní bezprostředně souvisejí.

»
 • Enterprise architekti
 • Business architekti a analytici
 • IT architekti
 • IT manažeři
 • Vymezení hranic Enterprise architektury, přesun od technologií ke strategii podniku
 • Náplň práce Enterprise architekta
 • Seznámení se se způsobem řízení a technikami prosazení Enterprise architektury v podniku
 • Organizační pokrytí Enterprise architektury
 • Seznámení s aktuálními tématy Enterprise architektury a jejich řešeními

Základní povědomí v oblasti architektury

Studijní materiál Anywhere

Co je a co není Enterprise architektura

 • Celopodnikový a technologický přístup, změny chápání EA v čase
 • diskuse: které z činností jsou součástí Enterprise architektury a ktené nikoliv
 • Úroveň detailu EA

Techniky pro získání podpory a efektivní fungování EA

 • výběr správných partnerů
 • nerespektování organizační hierarchie
 • způsob a forma komunikace
 • cvičení: Identifikace partnerů a výběr techniky k dosažení cíle

Obsah práce Enterprise architekta

 • formulace/zachycení strategie podniku a její provázání na projekty a další aktivity
 • role Enterprise architekta na projektech
 • podpora inovací, identifikace nových trendů
 • údržba strukturovaného popisu prostředí podniku
 • cvičení: identifikace činností Enterprise architekta a jejich rozdělení v čase

Zhodnocení stávajícího stavu EA a definice budoucích cílů

 • Zhodnocení stavu architektury – úrovně a techniky
 • Formulace vize a mise, smysluplnost, postup
 • cvičení: Vyhodnocení aktuálního stavu EA

Organizační umístění a složení týmu

 • Typická umístění EA týmu v podniku
 • Limity a příležitosti vyplývající z umístění v organizační struktuře
 • Struktura týmu EA, vazba na další týmy
 • cvičení a diskuse: Identifikace limitů a příležitostí EA v rámci vlastní organizační struktury

Nástroje pro řízení EA

 • rámce a metodiky
 • vizualizační nástroje
 • úložiště architektonických výstupů
 • případová studie: Efektivní použití nástrojů pro zvýšení kvality EA

Aktuální témata EA

 • propojování produktů z různých odvětví, partnerství
 • multikanálový prodej a podpora produktů
 • mobilní a nositelná zařízení
 • správa a řízení produktového portfolia
 • zajištění požadavků regulátorů
 • Servisně orientovaná architektura
 • případové studie na vybraná témata
Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.