Správa bezpečnosti v současném prostředí představuje velmi širokou oblast činností. Klíčem k efektivnímu zvládnutí tohoto úkolu je konsolidace – správa všech bezpečnostních mechanismů na jednom místě. S verzí R80 je tato vize beze zbytku [...]
 • CCSAR80
 • Délka 3 dny
 • 0 ITK bodů
 • 2 termíny
 • Praha (31 500 Kč)

  Brno (na vyžádání)

  Bratislava (1 290 €)

Správa bezpečnosti v současném prostředí představuje velmi širokou oblast činností. Klíčem k efektivnímu zvládnutí tohoto úkolu je konsolidace – správa všech bezpečnostních mechanismů na jednom místě. S verzí R80 je tato vize beze zbytku realizována. Tento 3-denní kurz pokrývá vše co potřebuje znát pro nasazení, konfiguraci a správu vaší Check Point R80 infrastruktury.

»

Pro technické specialisty zodpovědné za instalace, konfiguraci a provozní podporu řešení Check Point.

 • Popsat hlavní části architektury jednotného centrálního managementu Check Point
 • Vysvětlit principy firewallu a mechanismy řízení síťové komunikace
 • Ukázat vlastnosti a funkce administrátorského rozhraní - Smart Console
 • Vysvětlit  varianty nasazení technologií Check PointPopsat hlavní funkce operačního systému GAiA
 • Popsat části jednotné bezpečnostní politiky
 • Porozumět tomu, jak probíhá inspekce provozu
 • Porozumět využití administrátorských rolí při správě bezpečnostních politik
 • Využívat postupy pro zálohování a obnovu
 • Orientovat se v komponentách bezpečnostního řešení Check Point a jejich roli
 • Rozumět licenčním požadavkům spojeným s produkty Check Point
 • Identifikovat nástroje pro monitorování provozu, odhalování rizik a optimalizaci výkonu.
 • Identifikovat nástroje pro rychlou a efektivní reakci na změny v chování prostředí
 • Rozumět technologiím Remote Access VPN, Site-to-Site VPN a konceptu VPN komunit
 • Interpretovat informace o stavu VPN
 • Definovat uživatele a skupiny uživatelů
 • Řídit přístup pro interní i externí uživatele
 • Rozumět principům technologie pro vysokou dostupnost a rozkládání zátěže – ClusterXL
 • Vědět jak provádět obvyklé a pravidelné úkony spojené s administrací bezpečnostního řešen

- obecná znalost TCP/IP
- praktická zkušenost s operačními systémy Windows a Unix, síťovou komunikací a Internetem

Studijní materiál Check Point

 • Úvod do technologie Check Point
 • Správa bezpečnostních politik
 • Produkty a licencování
 • Monitorování provozu
 • Základní principy VPN
 • Řízení přístupu uživatelů
 • Práce s ClusterXL
 • Administrační postupy

Praktická cvičení

 • Definování uživatelů a jejich rolí prostřednictvím GAiA Portálu
 • Instalace a ovládání Smart Console
 • Konfigurace objektů, pravidel a nastavení tvořících bezpečnostní politiku
 • Publikování změn v konfiguraci
 • Instalace a správa bezpečnostních bran
 • Konfigurace překladu adres
 • Konfigurace technologií Application Control a URL Filtering
 • Současná práce více administrátorů, delegovaná administrace
 • Správa licencí
 • Analýza a údržba logů
 • Konfigurace VPN
 • Řízení přístupu uživatelů
 • Clustering
 • Tvorba reportů
Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.