Kurz je určen zájemcům k získání certifikátu OMG Certified Expert in BPMTM2 - Fundamental. Kurz je vedený jako příprava na složení uvedené certifikační zkoušky, obsah kurzu odpovídá požadavkům OMG na tuto zkoušku.
 • BPMCE
 • Délka 4 dny
 • 40 ITK bodů
 • 1 termin
 • Praha (29 900 Kč)

  Brno (na vyžádání)

  Bratislava (1 300 €)

Kurz je určen zájemcům k získání certifikátu OMG Certified Expert in BPMTM2 - Fundamental. Kurz je vedený jako příprava na složení uvedené certifikační zkoušky, obsah kurzu odpovídá požadavkům OMG na tuto zkoušku.

»
 • procesní analytici a konzultanti
 • SW analytici a konzultanti
 • technici konzultanti implementující nástroje pro automatizaci procesů
 • metodici procesního řízení v nejrůznějších organizacích (podniky, veřejná správa, ne-vládní organizace)
 • projektoví manažeři
 • učitelé vysokých škol, kteří přednášejí související disciplíny
 • každý, kdo má zájem o procesní řízení a jeho hlubší poznání, nebo si chce zvýšit svou odbornou kvalifikaci

V průběhu kurzu si osvojíte klíčové disciplíny procesního řízení a jejich souvislosti. Seznámíte se s osvědčenými best practice postupy, metodami a technikami BPM. Osvojíte si nejpouživanější metody modelování procesů s důrazem na správné pochopení a praktické využití notace BPMN 20.2. Seznámíte se se zkušenostmi z praxe procesního řízení a automatizace i s nejnovějšími trendy v této oblasti.

Znalost anglického jazyka (pozn.: kurz je veden buď v anglickém, nebo v českém jazyce, vždy ale pracujeme s anglickou terminologií, protože zkouška OCEB 2 Fundamental je dostupná pouze v angličtině.

Studijní materiál společnosti Projectman.

Pro tento kurz doporučujeme si zajistit učebnici OCEB 2 Certification Guide.

 • základy podnikového managementu
 • úvod do procesního řízení a procesní analýzy
 • řízení a automatizace procesů (Business Process Management)
 • modelování byznysu (Business Motivation Model + BMM)
 • modelování procesů (Business Process Modeling)
 • BPMN 2.0 - standard pro modelování procesů
 • procesní a regulatorní rámce (TQM, APQC, SCOR, Value Chain, BPMM, Six Sigma, BSC, CoBIT, ITIL, Basel 2, SOX a další)
Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.