Naučíme vás základy jazyka PL/SQL prostřednictvím procedurální nadstavby Oracle SQL
  • ATPLSQL
  • Délka 2 dny
  • 0 ITK bodů
  • 0 termínů
  • Praha (14 245 Kč)

    Brno (na vyžádání)

    Bratislava (529 €)

Naučíme vás základy jazyka PL/SQL prostřednictvím procedurální nadstavby Oracle SQL

»

Většinu databázových testů lze popsat jednoduchým způsobem – ověřte, že nějaké pole splňuje dané předpoklady a pokud ano, test uspěl. Takové testy mají jednotný způsob jak popsat očekávaný výsledek – buď jsou daná pole všude stejné nebo ne. Takové testy se dají automatizovat a tento kurz směřuje právě k takové automatizaci. Naučíme se základy jazyka PL/SQL. Jedná se o procedurální nadstavbu Oracle SQL. Ukážeme si, jak ho použít pro běh testů ve smyčce, jak ověřit výsledky SQL dotazu a srovnat je s očekávaným výsledkem testu, a jak zaznamenat výsledky testů do tabulky. To testerovi umožní večer spustit skript s testy, nechat ho běžet přes noc a ráno zkontrolovat výsledky a ověřit nahlášené incidenty.

Naučíme se jak upravit již existující databázové testy tak, aby bylo možné je zautomatizovat, naimportujeme je do databáze a vytvoříme proceduru a několik pomocných funkcí, které budou pouštět testy jeden po druhém. Procedura výsledek každého testu zaznamená do logovací tabulky spolu s údaji o čase běhu testu, jestli byl test úspěšný nebo ne a pokud ne, tak pro kolik záznamů selhal.

Toto školení je poměrně technické. Bude potřeba již předem znát většinu základních a některé pokročilé SQL techniky – znalost základní struktury dotazu, vnořené dotazy, jednotlivé typy joinů a schopnost je aplikovat. Znalost DML a DDL příkazů nebude nutná – všechny potřebné příkazy si vysvětlíme. Zkušeno s programováním není potřeba.

Studijní materiál tesena.

Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.