ASP.NET se mění a pokud se chcete programováním webových aplikací v .NET Frameworku zabývat i za několik let, je dobré se jeho budoucností zabývat. Svůj pohled na budoucnost jsem sepsal v článku Quo vadis ASP.NET? a tento kurz je jeho logickým [...]
 • GOC3391
 • Délka 3 dny
 • 30 ITK bodů
 • 0 termínů
 • Praha (16 200 Kč)

  Brno (16 200 Kč)

  Bratislava (540 €)

ASP.NET se mění a pokud se chcete programováním webových aplikací v .NET Frameworku zabývat i za několik let, je dobré se jeho budoucností zabývat. Svůj pohled na budoucnost jsem sepsal v článku Quo vadis ASP.NET? a tento kurz je jeho logickým vyústěním.
Dnes je naprostá většina webových aplikací v ASP.NET psána pomocí Web Forms. Microsoft nicméně plánuje rozvíjet spíše dvě konkurenční platformy, totiž ASP.NET Web Pages a ASP.NET MVC. Ačkoliv Web Forms v dohledné době nezmizí, měli by si jejich stávající uživatelé rozšířit obzory.
Bohužel, drtivá většina dostupných materiálů o Web Pages a MVC je příliš triviálních a nenabízí podle mého názoru výklad způsobem snadno srozumitelným pro stávající Web Forms vývojáře. Proto jsem se rozhodl udělat vlastní třídenní kurz, ve kterém programátorům sdělím, co podle mého názoru potřebují vědět. V případě zájmu o technologii .Net Core, doporučujeme kurzy NETCORE1, NETCORE2 a NETCORE3.

»
 • Výklad a prezentace bude doplněn praktickými cvičeními na vlastních počítačích. Cvičení budou v podobě "hands-on labů", přesných postupů s číslovanými kroky. Cvičení vycházejí z praktických scénářů, se kterými se většina programátorů pravidelně setkává. Nově nabyté znalosti tedy budete mít možnost okamžitě otestovat a v případě problémů vám s nimi pomohu.
 • Kurz je učen pro všechny vývojáře na platformě ASP.NET WebForms, kteří se chtějí seznámit s ASP.NET Web Pages a ASP.NET MVC
 • Znalosti jazyka c# na úrovni kurzu GOC2125
 • Znalosti ASP.NET WebForms na úrovni kurzů GOC330 a GOC331
 • Tištěné prezentace probírané látky.

Z věštecké koule: pohled do možné budoucnosti ASP.NET

 • Co nás čeká a nemine
 • Convenion (code) over configuration
 • Odstranění závislosti na IIS, OWIN, Katana a další projekty

ASP.NET Web Pages a Razor view engine

 • Co jsou ASP.NET Web Pages a k čemu jsou určeny
 • View engine: co to je, Web Forms versus Razor
 • Syntaktická pravidla
 • Tvorba jednoduchých aplikací v ASP.NET Web Pages
 • URL routing ve Web Pages
 • Partial pages, layout pages
 • Speciální stránky _PageStart.cshtml a _AppStart.cshtml
 • HTML helpers
 • Tvorba vlastních HTML helperů

Úkrok stranou: ADO.NET Entity Framework

 • Základy EF Code First
 • Data annotations atributy

Základy ASP.NET MVC

 • Model-View-Controller pattern aneb ne všechny sovy jsou tím, čím se zdají být
 • Model jako viewmodel
 • Tvorba view a jejich vztah k Web Pages
 • Controller jako svorník
 • URL routing v ASP.NET MVC

Tvorba UI a validace dat

 • JQuery, jQuery Validate, jQuery Unobtrusive
 • Vlastní validační logika
 • Lokalizace MVC aplikací a validačních hlášek
 • MVC a HTML5, vstupní pole a jejich emulace pro starší prohlížeče
 • JS a CSS bundling a minifikace

Pokročilejší témata ASP.NET MVC

 • Attribute routing v ASP.NET MVC
 • Oblasti (areas)
 • Ochrana proti overpostingu
 • Ochrana proti CSRF útokům
 • Autentizace a autorizace
 • Použití knihovny Automapper
 • ASP.NET Web API
 • Automatické generování UI za běhu
 • Automatické generování UI při návrhu (scaffolding)
Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.