Umíte použít technologii ASP.NET MVC nebo ASP.NET MVC Core, ale při vývoji narážíte na nejrůznější architektonické komplikace? Chcete postavit webovou aplikaci, ale nejste si jistí jakým způsobem ji strukturovat a jak do sebe všechny [...]
 • GOC3393
 • Délka 2 dny
 • 20 ITK bodů
 • 5 termínů
 • Praha (10 800 Kč)

  Brno (10 800 Kč)

  Bratislava (360 €)

Umíte použít technologii ASP.NET MVC nebo ASP.NET MVC Core, ale při vývoji narážíte na nejrůznější architektonické komplikace? Chcete postavit webovou aplikaci, ale nejste si jistí jakým způsobem ji strukturovat a jak do sebe všechny technologie zapadají? Nebo se koukáte zpětně na svou hotovou aplikaci a přemýšlíte, co jste mohli udělat lépe? V tom případě je tento kurz právě pro Vás.

Schopnost správně navrhnout architekturu aplikace je jedna z nejdůležitějších disciplín softwarového vývoje, neboť pouhá znalost technologií pro vývoj i jen mírně komplikovanějších aplikací nestačí, je vždy nutné vědět jakým způsobem vyvíjenou aplikaci postavit, jaké použít návrhové vzory, či naopak kdy žádný vzor nepoužít a udělat řešení dostatečně jednoduché.

Na kurzu se podíváme, jak strukturovat ASP.NET (Core) MVC webové aplikace, jaké se typicky používají vrstvy. Dále se podrobně podíváme na běžné architekturní vzory a naučíte se, jakým způsobem je efektivně použít. Samozřejmě nevynecháme ani nepostradatelnou složku při vývoji každé moderní aplikace – psaní unit testů. Ukážeme si jak strukturovat kód, aby byl jednoduše testovatelný, mimo jiné i za pomoci Dependency Injection, která se nyní hojně používá k lepšímu oddělení jednotlivých vrstev aplikace a zjednodušení návrhi či refactoringu aplikace. Nezapomeneme ani časté mýty a špatné cesty při používání DI.

Všechna zmíněná témata budu demonstrovat na konkrétních příkladech, účastníci kurzu si valnou většinu demonstrovaných věcí také vyzkouší ve formě samostatných cvičení. Protože jádrem kurzu jsou hlavně principy, myšlenky a architekturní vzory, tak si účastníci mohou vybrat, zda budou cvičení absolvovat na platformě ASP.NET MVC nebo novém ASP.NET MVC Core.

Během kurzu se vyžaduje znalost jazyka C#, platformy .NET a základů ASP.NET MVC alespoň v rozsahu kurzů GOC339 nebo GOC3391 nebo ASP.NET Core v rozsahu kurzu NETCORE2.

»
 • Typické případy strukturování MVC aplikace
 • Rozdělení aplikace do vrstev
 • Architekturní vzory běžně používané ve webových aplikacích
 • Servisně orientovaná architektura aplikací
 • Architektury aplikací založené na zprávách
 • Dependency Injection (pomocí kontejneru Windsor Castle či vestavěné ASP.NET Core)
 • Cachování dat
 • Práce s vlákny a asynchronními operacemi
 • Psaní unit testů
 • Způsoby psaní testovatelného kódu
 • Diskuse nad konkrétnímu příklady z praxe účastníků
 • Základní znalost protokolu HTTP a jazyka HTML
 • Znalost některého .NET jazyka a OOP
 • Znalost základů ASP.NET MVC alespoň v rozsahu kurzů GOC339 nebo GOC3391 nebo ASP.NET Core v rozsahu kurzu NETCORE2.
 • Odborný výklad s praktickými ukázkami, cvičení na počítačích.
 • Tištěné prezentace probírané látky.

Struktura MVC aplikací

 • Layers vs. tiers
 • Základní rozvrstvení webové aplikace
 • Datová vrstva
 • Business, Servisní vrstva
 • Prezentační vrstva
 • Návrh modelu

Architekturní vzory pro přístup k datum

 • Repository
 • Unit of Work
 • Identity Map

Vzory pro business či servisní vrstvu

 • Fasády
 • Adaptér, Dekorátor
 • Micro services
 • Servisně orientovaná architektura
 • Actor systém – Akka.NET
 • Vzor mediátor
 • Využití message brokeru – RabbitMQ
 • Mapování (např. pomocí AutoMapperu)

Dependency Injection

 • Základní princioy IoC/DI
 • DI kontejner: Windsor Castle
 • Lifestyles typické pro webové aplikace
 • Factories, parametry, interceptory

Aplikační služby

 • Cachování
 • Práce s vlákny a asynchronními operacemi

Unit Testování

 • Principy testování
 • Mockování objektů
 • Využití DI architektury pro podporu unit testování
 • Jak strukturovat závislosti služeb
 • Unit testy v legacy aplikacích
Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.