Aktuální informace k provozu GOPASu

pondělí 24. května 2021

Ať už se k nám chystáte skládat certifikační zkoušku nebo na některý z našich prezenčních kurzů, věnujte prosím pozornost aktuálním vládním nařízením. Stále platí, že všichni přítomní jsou povinni mít zakrytá ústa a nos respirátorem nebo obdobným prostředkem po celou dobu, kdy se budou zdržovat v prostorách GOPASu. Nově pro všechny příchozí platí povinnost prokázat se potvrzením o jedné z následujících variant: 

  • nejdéle před 7 dny jste podstoupili vyšetření RT-PCR na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • nejdéle před 72 hodinami proběhl POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • máte certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o dokončeném očkování proti onemocnění COVID-19, od aplikace očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní (v případě dvoudávkového schématu po druhé dávce nebo po první dávce v případě jednodávkového schématu), nebo
  • laboratorně potvrzeným onemocněním COVID-19, přičemž od pozitivního testu neuplynulo více jako 90 dní (potvrzení vystavuje lékař). 
Těšíme se brzy na shledanou.