Aktuální informace k provozu GOPASu

pátek 23. července 2021

Ať už se k nám chystáte skládat certifikační zkoušku nebo na některý z našich prezenčních kurzů, věnujte prosím pozornost aktuálním vládním nařízením. Stále platí, že všichni přítomní jsou povinni mít zakrytá ústa a nos ochranným prostředkem po celou dobu, kdy se budou zdržovat v prostorách GOPASu, a to i po celou dobu vyúky. Nově pro všechny příchozí platí povinnost prokázat se potvrzením o jedné z následujících variant: 

  • nejdéle před 7 dny jste podstoupili vyšetření RT-PCR na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • nejdéle před 72 hodinami proběhl POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • osoba na místě provede se sebou přinesený preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou
  • máte certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o dokončeném očkování proti onemocnění COVID-19, od aplikace očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní (v případě dvoudávkového schématu po druhé dávce nebo po první dávce v případě jednodávkového schématu), nebo
  • laboratorně potvrzeným onemocněním COVID-19, přičemž od pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní (potvrzení vystavuje lékař). 

V případě, že nemáte z časových nebo jiných důvodů možnost se otestovat, doporučujeme vám odběrové místo, které se nachází vedle vstupu do hotelu IRIS Eden a které je vzdálené cca 10 minut pěší chůze od GOPASu. Pro provedení testu je nutné se předem zaregistrovat, výsledky testu obdržíte prostřednictvím SMS a e-mailu do 15 minut.   

Těšíme se brzy na shledanou. 

*Uvedená opatření se mohou kdykoli změnit.