Aktuální informace k provozu GOPASu

pondělí 22. listopadu 2021

Ať už se k nám chystáte skládat certifikační zkoušku nebo na některý z našich prezenčních kurzů, věnujte prosím pozornost aktuálním vládním nařízením. Stále platí, že všichni přítomní jsou povinni mít zakrytá ústa a nos ochranným prostředkem po celou dobu, kdy se budou zdržovat v prostorách GOPASu, a to i po celou dobu výuky. Pro všechny příchozí platí povinnost prokázat se potvrzením o jedné z následujících variant:  

  • národním certifikátem ČR o provedeném očkování, případně certifikátem o provedeném očkování vydávaným podle nařízení EU o digitálním certifikátu EU COVID, přičemž od dokončeného očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní, nebo
  • laboratorně potvrzeným onemocněním COVID-19, přičemž od pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní (potvrzení vystavuje lékař), nebo
  • potvrzením o vyšetření RT-PCR na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem provedeným max. před 72 hodinami, pokud se jedná o osobu, která se nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci (doloženo záznamem v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN), případně lékařským potvrzením obsahujícím informaci o tom, že osoba se nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit a že tato skutečnost je uvedena v Informačním systému infekčních nemocí), nebo
  • potvrzením o vyšetření RT-PCR na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem provedeným max. před 72 hodinami, pokud se jedná o osobu, která již zahájila očkování a:

                a) od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu neuplynula doba 14 dnů, nebo
                b) v případě dvoudávkového schématu jí dosud nebyla podána druhá dávka očkovací látky, nebo
                c) od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu neuplynula doba 14 dnů.

Dovolujeme si upozornit, že totožné podmínky jsou platné také pro restaurační zařízení v Praze a Brně, která jsou provozována jinými právnickými osobami.

Těšíme se brzy na shledanou. 

*Uvedená opatření nabývají platnosti 22. 11. 2021