Termíny online kurzů
Aplikační a serverové služby
01.12.2020 Office 365 - power user [GOC190]
16.12.2020 SharePoint 2019/2016/Online - vývoj workflow pomocí SharePoint Designer [GOC188]
21.12.2020 Office 365 - pokročilá správa a řešení potíží [MOC10997]

Business Intelligence
26.11.2020 Za hranice Excelu I. [MSEXNL]
02.12.2020 Microsoft Power BI Desktop [PBID]
07.12.2020 Microsoft Power BI Desktop [PBID]
14.12.2020 Jazyk DAX a tvorba datového modelu pro Power BI a SQL Server Analysis Services [GOC644]
16.12.2020 Analýza dat nástrojem a službou Power BI [MOC20778]

CompTIA
30.11.2020 Teorie sítí a TCP/IP – nezbytné minimum správce a příprava na Network+ [GOC2]
07.12.2020 Teorie sítí a TCP/IP – nezbytné minimum správce a příprava na Network+ [GOC2]
07.12.2020 CompTIA Security+ [CTSEC]

Databáze
30.11.2020 Microsoft SQL Server 2016 - kompletní administrace [MOC20764/20765]
01.12.2020 Optimalizace, ladění a monitorování T-SQL dotazů [GOC631]
07.12.2020 Základy tvorby dotazů v jazyce T-SQL v prostředí Microsoft SQL Serveru [GOC277]
07.12.2020 Tvorba pokročilých T-SQL dotazů v prostředí Microsoft SQL Serveru [GOC278]
07.12.2020 Microsoft SQL Server 2016 - vytváření dotazů v T-SQL [MOC20761]
07.12.2020 Administrace MySQL [GOC661]
09.12.2020 Úvod do databází v prostředí Microsoft SQL Server [MOC10985]
14.12.2020 Microsoft SQL Server 2016 - kompletní administrace [MOC20764/20765]
14.12.2020 Vývoj databází v MySQL [GOC662]
21.12.2020 Návrh databázového řešení Microsoft SQL Server 2014/2016 [MOC20465D]

Grafika, multimédia a design
26.11.2020 Adobe Photoshop – retuše, masky a fotomontáže [PHSH10]
30.11.2020 Adobe Illustrator – základní kurz [ILUS1]
03.12.2020 Adobe Illustrator – pokročilé techniky [ILUS2]
07.12.2020 Adobe Illustrator – základní kurz [ILUS1]
10.12.2020 Adobe XD – základní kurz [AXD1]
10.12.2020 Adobe Illustrator – pokročilé techniky [ILUS2]
14.12.2020 Adobe Photoshop – základní kurz [PHSH1]
14.12.2020 AutoCAD – základy práce [ADCAD1]
14.12.2020 Adobe Captivate – pokročilé techniky [CAP2]
16.12.2020 Adobe Photoshop – pokročilé techniky [PHSH2]
17.12.2020 Adobe Photoshop – design webu a aplikací [PHSH4]
18.12.2020 Typografie v praxi [TYPO1]
21.12.2020 Adobe Photoshop – retuše, masky a fotomontáže [PHSH10]

IBM
30.11.2020 Advanced Tools for AIX Performance Analysis [AN52G]
14.12.2020 IBM Case Foundation 5.2.1: Component Integration [F236G]
14.12.2020 DB2 11 BLU Acceleration Implementation and Use [CL451G]
15.12.2020 Hardware Configuration and Definition (HCD) for z/OS [ES96G]

IT bezpečnost a Hacking
26.11.2020 Bezpečnostní povědomí zaměstnance - vstupní proškolení [BPZ-A]
30.11.2020 Network Security – Hacking v praxi [GOC3]
30.11.2020 Windows Server 2019/2016 - správa bezpečnosti [GOC175]
07.12.2020 Testování bezpečnosti webových aplikací [GOC55]
07.12.2020 Windows Server 2019/2016 - Kerberos and Authentication Troubleshooting [GOC172]
07.12.2020 Windows Server 2016 – moderní bezpečnostní technologie [MOC20744]
14.12.2020 Network Security – Hacking v praxi [GOC3]
14.12.2020 Windows Server 2019/2016 - Enterprise PKI Deployment [GOC173]
14.12.2020 Ochrana dat a soukromí pro běžné uživatele [GOC51]
14.12.2020 Certified Network Defender [CND]

Kancelářské programy
25.11.2020 Microsoft PowerPoint – pokročilé techniky [MSPW2]
26.11.2020 Začínáme se SAP ERP [SAPFL]
30.11.2020 Microsoft Excel – makra pro uživatele [MSMAK1]
02.12.2020 Microsoft Excel – praktické využití + procvičování [MSEX2W]
03.12.2020 Microsoft Excel – praktické využití [MSEX2]
04.12.2020 Microsoft 365 – Teams [MSTEAMS]
07.12.2020 Microsoft Project – základní kurz [MSPRO1a]
07.12.2020 Microsoft Excel – pokročilé metody a funkce [MSEX3]
10.12.2020 Microsoft Visio – pro pokročilé [MSVI2]
10.12.2020 Microsoft Project – aplikace v praxi [MSPROPW]
10.12.2020 Grafické ztvárnění prezentací [GZP]
11.12.2020 Microsoft Excel – makra pro uživatele [MSMAK1]
11.12.2020 Microsoft 365 – praktické využití [MSOFF365-2]
14.12.2020 Microsoft Word – praktické využití [MSWD2]
14.12.2020 Microsoft PowerPoint – pokročilé techniky [MSPW2]
15.12.2020 Microsoft Excel – praktické využití [MSEX2]
16.12.2020 Microsoft Outlook – základní kurz [MSOL1]
16.12.2020 Microsoft Project – základní kurz [MSPRO1a]
17.12.2020 Microsoft Word – pokročilé techniky [MSWD3]
17.12.2020 Microsoft Excel – analýza dat a statistické výpočty [MSEXST1]
18.12.2020 Microsoft Outlook – praktické využití [MSOL2]

Kaspersky
14.12.2020 Kaspersky Endpoint Security and Management. Encryption [KL008104]

Kurzy START
27.11.2020 Microsoft Excel – základní kurz [MSEX1]
11.12.2020 Microsoft Word – základní kurz [MSWD1]
11.12.2020 Microsoft Excel – základní kurz [MSEX1]
14.12.2020 Microsoft Excel – základní kurz [MSEX1]

Kurzy osobního rozvoje
14.12.2020 Time Management [MITTIME]
18.12.2020 Zen To Done [ZTD1]

Kurzy pro uživatele
02.12.2020 iPad + iPhone – kompletní kurz pro uživatele [IOS1]
14.12.2020 Tvorba WWW stránek v HTML a CSS [INTHTML]
21.12.2020 Zoner InPage – Webové stránky pěkně, jednoduše a rychle [INPAGE]

Microsoft Azure
30.11.2020 Microsoft Azure - DevOps [MOCAZ-400]
07.12.2020 Microsoft Azure - zabezpečení [MOCAZ-500]
07.12.2020 Microsoft 365 - správa Teams [MOCMS-700]
07.12.2020 Microsoft Azure - nasazení a správa cloudu [MOCAZ-104]
14.12.2020 Microsoft Azure - architektura cloudových řešení [MOCAZ-303]
14.12.2020 Microsoft 365 - přehled služeb a účtů Microsoft 365 a integrace s on-prem [MOCMS-100]
21.12.2020 Data Science a strojové učení v Microsoft Azure [MOCDP-100]

Operační systémy
30.11.2020 Microsoft 365 - nasazení a správa Windows 10 klasicky [MOCMD-100]
30.11.2020 Windows Server 2019/2016 - pokročilá správa ADFS [GOC166]
30.11.2020 Windows Server 2016 - úložiště, virtualizace a cluster [MOC20740]
30.11.2020 Windows Server 2016 – správa účtů Active Directory, ADFS, ADRMS a ADCS [MOC20742]
30.11.2020 Windows 10 – podpora a řešení potíží [MOC10982]
30.11.2020 Microsoft 365 - nasazení a správa Windows 10 moderně [MOCMD-101]
07.12.2020 Windows Server 2016 – sítě [MOC20741]
07.12.2020 Windows Server 2012 – nasazení a správa [MOC20410]
14.12.2020 Windows Server 2019/2016 - správa účtů a prostředků [GOC205]
14.12.2020 Windows Server 2016 – skriptování v jazyce PowerShell [MOC10961]
14.12.2020 Windows 10 – podpora a řešení potíží [MOC10982]
14.12.2020 Windows 10 - efektivní správa do hloubky [GOC214]
14.12.2020 Microsoft 365 - nasazení a správa Exchange a Exchange Online [MOCMS-203]
21.12.2020 Windows Server 2019/2016 - přehled novinek pro správce Windows 2012 [GOC202]
21.12.2020 PERL – pokročilé techniky [PERL2]

Oracle
26.11.2020 Oracle Database 12c: Analytic SQL for Data Warehousing [D79991]
30.11.2020 Oracle Database 12c: Advanced PL/SQL [D80343]
07.12.2020 Oracle Database: Performance Management and Tuning [D105019]
14.12.2020 Oracle Database: Administration Workshop [D105916]

Procesní řízení
14.12.2020 Zlepšování procesů - VSM [PROCVSM]

Programování
26.11.2020 Zabezpečení webových aplikací v PHP [INTPH_SEC]
26.11.2020 Architektura softwarových systémů [GOC272]
30.11.2020 Python I - úvod do programování [PYTHON_INTRO]
30.11.2020 Optimalizace výkonu, ladění a škálovatelnost aplikací [GOC2126]
30.11.2020 Git – verzovací systém [GOC1015]
30.11.2020 ASP.NET Core (1/2) [NETCORE1EX]
30.11.2020 Jazyk C++ – Objektově orientované programování v C++ [CPP_OOP]
30.11.2020 Jazyk C# – programování I [GOC2124]
30.11.2020 BizTalk Server – vývoj obchodních procesů a integračních řešení [GOC307]
30.11.2020 Angular framework - programování I [ANGULAR1]
30.11.2020 Android: Vývoj aplikací II [ANDROID2]
02.12.2020 Modelování pomocí Enterprise Architect v praxi [GOC260]
03.12.2020 JavaScript ES6/ECMAScript 6 – pokročilé techniky [JS_ES6]
04.12.2020 Regulární výrazy [REGEXP]
07.12.2020 Základy programování Visual Basic for Applications (VBA) [MSVBA1]
07.12.2020 Windows Server 2016/2012 - pokročilé skriptování v jazyce PowerShell [GOC179]
07.12.2020 Tvorba klientských skriptů v jazyce JavaScript [INTJS]
07.12.2020 Jazyk C# – programování I [GOC2124]
07.12.2020 Angular framework - programování I [ANGULAR1]
07.12.2020 Návrhové vzory v prostředí Java (Design & Patterns) [GOC271]
07.12.2020 Modelování podnikových procesů (Business Process Modeling) pomocí BPMN [GOC270]
07.12.2020 Microsoft Azure - vývoj aplikací [MOCAZ-204]
07.12.2020 ASP.NET Core (2/2) [NETCORE2EX]
08.12.2020 Webové služby REST a GraphQL ve Spring Bootu [GJB_SBREST]
10.12.2020 Programování PHP v praxi [INTPH_ADV]
10.12.2020 Pokročilý vývoj automatických testů v prostředí Visual Studio [GOC4052]
10.12.2020 Management softwarových projektů [GOC261]
14.12.2020 Základy programování Visual Basic for Applications (VBA) [MSVBA1]
14.12.2020 SharePoint 2019 - vývoj aplikací II [SHRP_DEV2]
14.12.2020 ASP.NET Core (2/2) [NETCORE2EX]
14.12.2020 Základy programování a algoritmizace [PRG]
14.12.2020 Tvorba webových systémů s využitím Spring Boot a React [GJB_SBREACT]
14.12.2020 Python II - pokročilé techniky [PYTHON_ADV]
14.12.2020 Python I - úvod do programování [PYTHON_INTRO]
14.12.2020 Python - BigData a Hadoop [PYTHON_BIGDATA]
14.12.2020 Jazyk UML II [GOC265]
14.12.2020 Jazyk UML I [GOC26]
14.12.2020 Jazyk C# – programování II [GOC2125]
14.12.2020 Dědičnost a Design Patterns v prostředí .NET v praxi [GOC2741]
14.12.2020 Angular framework - programování I [ANGULAR1]
14.12.2020 Agilní metody a Scrum Proces – Praktická implementace [SCRUM1]
16.12.2020 Modelování pomocí Enterprise Architect v praxi [GOC260]
16.12.2020 Agilní metody a Scrum proces – praktická implementace Agile a Scrumu ve velkých organizacích [SCRUM2]
16.12.2020 Vývoj webových aplikací pomocí ASP.NET MVC [GOC339]
16.12.2020 Úvod do React.js [REACTJS1]
16.12.2020 Tvorba webových aplikací pomocí AJAX [INTAJAX]
17.12.2020 Programování PHP v praxi [INTPH_ADV]
17.12.2020 Pokročilé AJAXové aplikace s jQuery [INTAJAX2]
17.12.2020 Architektura webových aplikací v ASP.NET MVC [GOC3393]
21.12.2020 Modelování pomocí Enterprise Architect v praxi [GOC260]

Projektové řízení - PRINCE2®, IPMA
30.11.2020 Praktické řízení projektů [MITPR]
03.12.2020 PRINCE2® 5th edition Practitioner + certifikační zkouška [PRINCE2PT]
14.12.2020 PRINCE2® 6th edition Foundation + Practitioner + certifikační zkouška [PRINCE2FP6ET]
14.12.2020 PRINCE2® 6th edition Foundation + certifikační zkouška [PRINCE2F6ET]
17.12.2020 PRINCE2® 6th edition Practitioner + certifikační zkouška [PRINCE2P6ET]

SUSE
07.12.2020 SUSE Linux Enterprise Server_12 Administration [SLE201]
14.12.2020 SUSE Linux Enterprise Server_12 Administration [SLE201]

UNIX/Linux
25.11.2020 DOCKER - kontejnery v LINUXu [DOCKER]
02.12.2020 Linux – administrace systému [LXI2]
07.12.2020 UNIX/Linux – programování shellu [UNIXSH]
07.12.2020 Linux v sítích [LXI3]
07.12.2020 DOCKER - kontejnery v LINUXu [DOCKER]
10.12.2020 Úvod do UNIXu [UNIX1]
10.12.2020 Unix shell - pokročilé skriptování [UNIXSH2]
14.12.2020 Úvod do UNIXu [UNIX1]
14.12.2020 UNIX/Linux – WWW server Apache [UNIXAP1]
15.12.2020 PERL – programovací jazyk [PERL]
16.12.2020 Linux v sítích [LXI3]
17.12.2020 UNIX/Linux – pokročilá správa serveru Apache [UNIXAP2]
22.12.2020 UNIX/Linux – bezpečnost dat, bezpečná komunikace, šifrování [UNIXB2]

Řízení IT - ITIL®, COBIT, DevOps
07.12.2020 ITIL® 2011 Foundation + Practitioner + certifikační zkouška [ITILFVPRT]
07.12.2020 ITIL® 2011 Foundation + certifikační zkouška [ITILFV3T]
07.12.2020 ITIL® 4 Managing Professional Transition [ITIL4MPT]
07.12.2020 ITIL® 4 Foundation prakticky + certifikační zkouška [ITIL4FPT]
10.12.2020 ITIL® 2011 Practitioner + certifikační zkouška [ITILPRT]
14.12.2020 Výběr a implementace ERP [VIERP]
14.12.2020 ITIL® 4 Foundation prakticky + certifikační zkouška [ITIL4FPT]
14.12.2020 ITIL® 2011 Foundation + Practitioner + certifikační zkouška [ITILFVPRT]
14.12.2020 ITIL® 2011 Foundation + certifikační zkouška [ITILFV3T]
17.12.2020 ITIL® 2011 Practitioner + certifikační zkouška [ITILPRT]
21.12.2020 Řízení IT dodavatelů [RITDO]
21.12.2020 ITIL Service Transition + certifikační zkouška [ITIL3STT]