Vývoj Windows Store aplikací pro Windows Phone a Windows 8.1

Absolutní novinkou na trhu vzdělávání v oblasti Programování mobilních aplikací je unikátní kurz Počítačové školy Gopas, Vývoj univerzálních Windows Store aplikací pro Windows Phone 8.1 a Windows 8.1.

V rámci kurzu se .NET vývojáři mimo jiné seznámí se základními prvky uživatelského rozhraní a navigace, prací s daty a webovými službami, multitaskingem, notifikacemi a dalšími technikami obvyklými pro Windows Store aplikace. Důraz bude kladen na kvalitní návrh architektury aplikace umožňující efektivní sdílení co největšího množství kódu mezi Windows 8.1 a Windows Phone 8.1 aplikací, včetně vymezení klíčových rozdílů mezi oběma platformami.

První termín konání kurzu je pro Počítačovou školu Praha 22. 9. 2014 a pro Brno
6. 10. 2014.

Na tento kurz samozřejmě navazuje Pokročilý vývoj univerzálních Windows Store aplikací pro Windows Phone 8.1 a Windows 8.1, který je určen všem programátorům se zájmem
o pokročilé možnosti platformy a jejich využití v rámci vývoje Windows Store aplikací.
První termín konání navazujícího kurzu je pro Počítačovou školu Praha 29. 9. 2014
a pro Brno 24. 11. 2014.

Účastníci těchto kurzů navíc získávají dárek v podobě osobní licence produktu ReSharper zdarma.

Vyvoj_wind_store_app_pro_win_phone_win_8.jpg
Aktualizováno: 26.08.2014
Publikováno: 13.08.2014