Seminář Michala Altaira Valáška!

Vydejte se s Michalem Altairem Valáškem na fascinující cestu více než dvěma tisíci let lidských snah o udržení tajemství. V semináři „Od holých hlav po kvantovou kryptografii“ konaném 18. dubna 2013 v Praze uvidíte, jak se historicky vyvíjely kryptografické systémy, které dnes používáme. Nahlédnete i do předpokládané budoucnosti, jakým směrem se obor může dále rozvíjet. Řeč sice nebude bezprostředně o praktických implementacích, ale tento seminář bude rozhodně užitečný pro všechny, kteří mají o bezpečnost informací pečovat.
 
Současné kryptografické systémy jsou natolik složité, že je málokdo plně chápe. Ale vyvíjely se inkrementálně, postupně, a když budeme sledovat jejich historii, dokážeme lépe pochopit, proč fungují tak, jak je známe dnes. A bohužel, dnes a denně v praktické implementaci vidíme prosazované ty principy (a ty samé chyby), které byly jako nefungující vyvráceny už koncem předminulého století.
 
Tento seminář není jenom historickým exkurzem pro ty, kdo se zajímají o kryptografii jako takovou. Může vám v praxi pomoci při návrhu a zabezpečení vlastních systémů, které kryptografii využívají. Ve své konzultační praxi se Michal Altair Valášek často setkává s případy, kdy autoři při návrzích a implementaci vycházejí z představ, které jsou už více než sto let prokazatelně chybné. Postupný pohled na vývoj dostupných technologií vám umožní lépe pochopit, jak jsme došli k současným metodám, které jsou mnohdy pro běžného smrtelníka v podstatě nepochopitelné. A výhled do budoucna vám umožní připravit se na změny, kterými budou muset vaše systémy projít, aby zůstaly dlouhodobě důvěryhodné i přes neúprosnost Mooreova zákona, podle kterého se každých 18 měsíců zvýší dostupný výpočetní výkon nových procesoru na dvojnásobek.
 
REGISTRUJTE SE NA: ODBORNÝ SEMINÁŘ
 
Pro koho je seminář určen: začínající administrátoři bezpečnosti, správci firewallu, auditoři bezpečnosti ICT, a další
 
Místo konání a další informace:
sál Aquarius, Microsoft, BB Centrum, Vyskočilova 1461/2a, Praha 4
v ceně jsou zahrnuty nealko nápoje, káva, čaj, slané a sladké občerstvení, oběd
Na seminář se nevztahují žádné slevy, cena 2 490 Kč (bez DPH) je konečná.

Časový harmonogram
09:30 - 10:00 Registrace
10:00 - 11:15 Prezentace Michala Altaira Valáška
11:15 - 11:30 Přestávka na kávu a občerstvení
11:30 - 12:30 Prezentace Michala Altaira Valáška
12:30 - 13:15 Oběd
13:15 - 14:30 Prezentace Michala Altaira Valáška
14:30 - 14:45 Přestávka na kávu a občerstvení
14:45 - 16:00 Prezentace Michala Altaira Valáška
 

Aktualizováno: 11.04.2013
Publikováno: 19.02.2013