Odborná snídaně na téma ArchiMate, TOGAF a SOA

Odborná snídaně na téma ArchiMate, TOGAF a SOA
Kde: Počítačová škola Gopas, Kodaňská 46, Praha 10-Vršovice
Kdy: 18. června 2014 v čase 09:00 – 12:00

Přednášející: Milan Rubeš  (Enterprise Architect, lektor)
Téma semináře: ArchiMate / TOGAF a SOA

ArchiMate je otevřený a nezávislý grafický modelovací jazyk pro popis Enterprise architektury. Na rozdíl od dalších jazyků jako jsou UML nebo BPMN se ArchiMate zabývá základními stavebními kameny architektury a jejich vazbami a záměrně se vyhýbá detailnímu popisu jednotlivých částí. Obsahuje relativně malé množství konceptů a je velmi striktní v možnostech tvorby vazeb mezi nimi. ArchiMate je technickým standardem konsorcia Open Group a je provázán s architektonickým rámcem TOGAF. Tento standard také silně akcentuje orientaci na služby.


Úvod k ArchiMate
 • Enterprise architektura a potřeba její vizualizace
 • Představení ArchiMate
 • TOGAF a ArchiMate
 • Vazba na další modelovací jazyky (UML, BPMN)
 • Oblasti použití
 • Certifikace znalosti ArchiMate

Základní koncepty dle ArchiMate

 •     Základní stavební kameny jazyka
 •     Aktivní, pasivní a behaviorální koncepty
 •     Vazby mezi koncepty
 •     Vazba na další modelovací jazyky (UML, BPMN)
 •     Standardní rozšíření
 •     Možnosti přizpůsobení

Doporučené pohledy na architekturu dle ArchiMate, modelovací nástroje
 •     Stručný přehled standardních pohledů
 •     Představení vybraných pohledů na konkrétních příkladech
 •     Nástroje podporující ArchiMate

SOA je architektonický styl založený na vnímání podnikových činností jako služeb, které jsou mezi sebou provázány v rámci realizace obchodních procesů. TOGAF je mezinárodně uznávaný rámec pro řízení tvorby Enterprise Architektury, který se používá po celém světě včetně České republiky. Integrace zahrnuje širokou oblast integrace technologií, aplikací, dat a obchodních procesů.


Servisně orientovaná architektura (SOA)
 •     Úvod k SOA
 •     Business a IT pohled na SOA
 •     Vazba SOA a TOGAF, SOA v rámci OpenGroup
 •     Řízení SOA (SOA Governance), SOA principy
 •     SOA v praxi
 •     Technologie a standardy pro podporu SOA

Registrace: na e-mailu marketing@anywhere.cz nebo na telefonním čísle: +420 224 310 808. Odborná snídaně je zcela zdarma. Počet míst je omezen.

snidane.jpg
Aktualizováno: 09.06.2014
Publikováno: 03.06.2014