Získejte roční předplatné PRINCE2 Membership

Absolvovat kurz PRINCE2® 2017 Practitioner u nás se vyplatí! Kromě mnoha cenných informací, které v průběhu kurzu načerpáte, získáte mezinárodní zkoušku a nově i roční předplatné PRINCE2 Membership. Jako člen PRINCE2 Membership získáte přístup k online šablonám, nástrojům a dalším zdrojům, které vám do budoucna příjdou vhod.

Podmínky akce:

S platnostní od 1. ledna 2018 máte nárok na akci "Získejte roční předplatné do PRINCE2 Membership!", která platí pro všechny úspěšné absolventy a držitele PRINCE2® 2017 Practitioner certifikátu. Úspěšní absolventi budou následně kontaktování společností AXELOS, která je celým procesem pro získání ročního PRINCE2 Membership provede. Akce se nevztahuje na certifikace před 1. lednem 2018, ale platí pouze pro nově certifikáty získáné, tedy po 1. lednu 2018.

Více informací naleznete na www.AXELOS.com/PRINCE2-2017

Vybírat můžete i z našich dalších kurzů zaměřujících se na Projektové řízení.

PRINCE2® 2017 Foundation + certifikační zkouška [PRINCE2F17T]
Tento 3denní kurz poskytuje teoretický  úvod do metodiky řízení projektů PRINCE2 podle nejnovější verze manuálu pro řízení projektů PRINCE2 z roku 2017. Kurz obsahuje vysvětlení základní terminologie a definic projektového řízení. Dále se v kurzu, stejně... Zjistit více »

PRINCE2® 2017 Practitioner + certifikační zkouška [PRINCE2P17T]
Tento 2denní kurz prohlubuje, propojuje a prakticky procvičuje znalosti metodiky řízení projektů PRINCE2 podle nejnovější verze manuálu pro řízení projektů PRINCE2 z roku 2017. Zároveň tento kurz na názorných příkladech ukazuje, jak je možné metodiku... Zjistit více »

PRINCE2® 2017 Practitioner [PRINCE2FP17T]
5denní intenzivní kurz v sobě kombinuje kurzy PRINCE2® Foundation a Practitioner. V jednom týdnu vám představíme metodiku řízení projektů PRINCE2 podle nejnovější verze manuálu pro řízení projektů PRINCE2 z roku 2017. Zároveň si ji prakticky... Zjistit více »

Mohlo by vás zajímat

Praktické řízení projektů
Kurz poskytuje praktický úvod do řízení projektů, seznámení s jednotlivými fázemi životního cyklu projektu, jeho jednotlivými procesy a vybranými dovednostmi vedoucích projektů. Zjistit více »

Řízení komplexních projektů
Kurz probírá pokročilé metody řízení komplexních projektů, jejich rozdělení do jednotlivých fází či podprojektů a hodnocení rizik vyplývajících z komplexnosti, práci nejen s vlastním projektovým týmem, ale i s dalšími projektovými manažery odpovědnými za dílčí podprojekty apod. Zjistit více »

Kreativní řešení problémů
Kurz, který prakticky představuje kreativní metody (brainstorming, brainwritting, myšlenkové mapy apod.) a způsoby řešení problémů postavené na systematickém přístupu různých metod. Zjistit více »

Řízení změn v organizacích
Kurz poskytuje ucelený pohled na proces přípravy změny, analýzu jednotlivých hráčů změny, způsob implementace změny a tím i zvýšení pravděpodobnosti úspěchu implementační změny. Zjistit více »

Řízení projektů podle PMBOK
Kurz systematicky probírá jednotlivé procesy projektového řízení a to jak z pohledu časového (iniciační, plánovací, realizační, kontrolní a ukončovací skupiny procesů), tak i z pohledu oblasti (řízení integrace, řízení financí, řízení rizik, řízení komunikace apod.).
Zjistit více »

GOPAS_CZ---Bannery_Projektove_rizeni---974x330_01.jpg
Aktualizováno: 29.03.2018
Publikováno: 27.03.2018