William Ischanoe: Průmysl 4.0 zvýší nároky na IT bezpečnost

Čtvrtá průmyslová revoluce přináší podstatně vyšší nároky na zajištění IT bezpečnosti, spolehlivost důležitých systémů, integritu procesů ve firmě a výraznou citlivost na chyby v programovém vybavení. Na co se budou muset firmy zaměřit především?
 
 
Pod pojmem Průmysl 4.0 si většina lidí vybaví masivní nástup pokročilé robotizace a automatizace, se kterým je spojena obava o úbytek pracovních míst. Někdy také to, že nutná digitalizace zahrnuje i další oblasti - zejména výraznou změnu organizace práce a jasnější orientaci na zákazníka.
 
"O Průmyslu 4.0 se mluví často, ale jediná negativa, která se v souvislosti s tímto módním pojmem zmiňují, se týkají úbytku pracovních míst v řadě profesí. Málokdo si uvědomuje, že nástup čtvrté průmyslové revoluce přesune základ podnikání většiny společností do digitálního světa. To znamená vyšší zranotelnost ze strany kyberútoků, které mohou cílit nejen na know-how a další citlivé informace, ale mohou způsobovat i výpadky ve výrobě nebo narušení podnikání firem. IT bezpečnost proto začíná být v moderních průmyslových podnicích zcela zásadním tématem," říká William Ischanoe, IT security expert a patron konference HackerFest.
 

A na co se moderní podniky, které chtějí udržet krok s technologickými vývojem, budou muset zaměřit především?

 
IT bezpečnost a spolehlivost klíčových systémů - V podniku, kde značnou část řízení i chodu výroby převezmou stroje a systémy umělé inteligence, bude nezbytné, aby data z jednotlivých senzorů uvnitř strojů byla opravdu autentická. A také aby nastavení sítě, která bude řídit výrobu, nebylo nijak narušeno. Firmy se stanou existenčně závislé na své ICT infrastruktuře.
 
Senzitivnost na chyby v softwaru - Už teď je v řadě podniků chod výroby do velké míry závislý na softwaru, je tu ale stále participace lidí, kteří do chodu strojů a zařízení do jisté míry zasahují. Navíc stroje nebo linky většinou fungují autonomně, nejsou propojeny do globálního systému. To se ale změní. Stroje bude řídit centrální software, který sám o sobě bude závislý na správném fungování dohledových a operačních systémů, firewallů, IDS/IPS ochrany, nástrojů pro řízení síťového provozu aj.
 
Integritu firemních procesů - Obvyklý tlak na co nejnižší cenu a nejkratší čas při zavádění změnových projektů se v rámci přechodu na Průmysl 4.0 nemusí vyplatit. Chybné nastavení procesů by mohlo vést k výpadkům ve výrobě, problémům s dodávkami nebo jiným fatálním chybám, které by s sebou nesly velké finanční ztráty nebo rovnou ohrožení fungování firmy.

william-ischanoe-pocitacova-skola-gopas-c-new-2018-250-(1).pngWilliam Ischanoe
odborný konzultant, lektor, patron konference HackerFest
William se rád zabývá vším, co někdo zapomněl zašifrovat, Windows komponentami z poheldu bezpečnosti, autentizací, PKI, IPSecem a WiFi. William je zároveň patronem největší IT Security a Hacking konference HackerFest.
 

Mohlo by vás zajímat


Certified Ethical Hacker v10
Společnost EC-Council stojící za jedním z nejoblíbenějších a zároveň mezinárodně nejuznávanějším kurzem etického hackingu, Certified Ethical Hacker, představila jeho novou verzi s označením v10. Zjistit více »

HackerFest 2018
Největší IT Security a Hacking událost v ČR se letos oslaví 6. rok své existence. HackerFest 2018 představí nejnebezpečnější praktiky hackingu dnešní doby. Součástí konference je i workshop. Zjistit více »

Zákon o kybernetické bezpečnosti a GDPR
Přijďte se seznámit s legislativou a EU směrnicemi týkajícími se počítačové bezpečnosti a ochrany osobních údajů. Zjistit více »

Mají vaši zaměstnanci bezpečnostní povědomí?
Se stále narůstajícím počtem kyberútoků v podobě vyděračských ransomware a malware, podvodných phishingových e-mailů a dalších hrozeb je i zkušený uživatel vystaven čím dál tím většímu a více rafinovanému počtu bezpečnostních nástrah. Obzvláště pokud se jedná o uživatele firemního PC, na který útočníci cílí s vidnou získání mnoha citlivých dat nejraději. Zjistit více »

banner-na-facebook---1200x628-(1).png
Aktualizováno: 03.05.2018
Publikováno: 05.04.2018