Získejte dotaci ve výši až 100% a vzdělávejte se v GOPASu

Nestihli jste včas využít projektu POVEZ II? Máte novou příležitost získat v rámci výzvy č. 60 Vzdělávání - společná cesta k rozvoji, dotaci do výše 100% způsobilých nákladů pro subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost či 85% pro firmy bez ohledu na jejich velikost a obor působení.

Výzva č. 60 je nově vyhlášena a příjem žádostí započne 30. 10. 2016 a skončí 31. 1. 2017 ve 12:00. Předpokládaný termín začátku realizace vzdělávání je stanoven na leden 2017. Výzva bude realizována po dobu maximálně 3 let, nejpozději však do 30. 10. 2020.

Mezi podporované vzdělávání patří oblasti soft skills, jazyky IT, odborné a technické vzdělávání. Výše dotace činí 85% způsobilých nákladů, přičemž příjemce musí zajistit 15% spolufinancování. V případě subjektů vykonávajících veřejně prospěšnou činnost je výše dotace 100%.

Minimální rozpočet je ve výši 1,8 mil. Kč. Monitorovací zprávy se budou předkládat pouze elektronicky. Financování projektů je ex ante (tzn. bude předfinancování). Žadatel může předložit pouze 1 žádost.

Projekt může být podpořen v režimu de minimis a v režimu blokové výjimky na vzdělávání. V rámci jednoho projektu je přípustná kombinace uvedených režimů podpor. V případě blokové výjimky na vzdělávání mohou být kombinovány různé podíly spolufinancování.

Při realizaci výběrového řízení se musí vzít v potaz výzva č. 43 a POVEZ II. Bodově jsou preferovány malé a středí firmy, účastníci ve věku 54 let a více a vybrané regiony. U jednotlivých typů školení je definován maximální počet podpořených hodin.

V případě zájmu o další informace týkající se výzvy č. 60 Vzdělávání - společná cesta k rozvoji nás neváhejte kontaktovat na e-mailu info@gopas.cz

Vyzva-c60---spolecna-cesta-ke-vzdelani.jpg
Aktualizováno: 13.09.2016
Publikováno: 02.09.2016