Úhrada proforma faktur v roce 2012 z důvodu změn sazeb DPH

S účinností od 1. ledna 2013 dojde ke změnám sazeb DPH.  Proto pokud jste si objednali naše služby a obdrželi proforma fakturu, prosíme o její uhrazení do konce roku 2012. Proforma faktury byly vystaveny za předpokladu, že jejich úhrada proběhne v letošním roce, tedy se sazbou DPH platnou v roce 2012. Bude-li úhrada připsána na náš bankovní účet do 31. prosince 2012, zašleme vám daňový doklad se sazbou DPH shodnou s DPH uvedenou na proforma faktuře. Pokud dojde k zaplacení této proforma faktury po 31. prosince 2012,  budeme nuceni vám DPH doúčtovat.   
 
Děkujeme za pochopení.
Publikováno: 04.12.2012