TOP 10 kurzů MS SQL Server 2016 v ČR!


1. 6. 2016
 uvedla společnost Microsoft novou a zcela průlomovou verzi databázového SQL Serveru 2016. Jak jste se již mohli přesvědčit, jedná se o verzi plnou novinek a mnoha vylepšení.


Z tohoto důvodu jsme pro vás připravili hned 10 nových kurzů zaměřených na Microsoft SQL Server 2016, na kterých vás se všemi novinkami a vylepšeními tohoto oblíbeného databázového systému detailně seznámíme a naučíme vás je efektivně využívat v praxi. Vyberte si svůj kurz ještě dnes!

Administrace databázového systému SQL Server 2016 efektivně [GOC626]
Naučíme vás
 instalovat a upgradovat SQL Server včetně optimální konfigurace
 efektivně vytvářet a pracovat s databázemi
 porozumět, navrhnout a nasadit backup/restore strategii                                    
 použít základní postupy pro import/export dat a další
Zjistit více


Tvorba T-SQL dotazů v Microsoft SQL Server 2016 [MOC 20761]
Naučíme vás
 porozumět základním vlastnostem jazyka T-SQL
 používat příkaz SELECT
 spojovat data ve více tabulkách
 řadit a filtrovat data a další
Zjistit více

Vývoj databází v Microsoft SQL Server 2016 [MOC 20762]
Naučíme vás
 navrhovat a nasadit tabulky
 pokročilé techniky návrhu tabulky
 zajištění datové integrity
 použít a optimalizovat indexy a další
Zjistit více

Správa databázového systému Microsoft SQL Server 2016 [MOC 20764]
Naučíme vás
zabezpečit databázový systém
zálohovat a obnovovat databáze
automatizace úloh správy a údržby
monitorovat databázový systém a další
Zjistit více

Instalace a konfigurace Microsoft SQL Server 2016 [MOC 20765]
Naučíme vás
orientovat se v komponentách MS SQL Server 2016
provádět proces instalace a po instalační konfigurace
upgradovat SQL Server
konfigurovat a spravovat databáze a další
Zjistit více

Implementace datového skladu v SQL Server 2016 [MOC 20767]
Naučíme vás
porozumět klíčovým prvkům řešení datového skladu
zvolit HW komponenty vhodné pro datový sklad
navrhnout logickou a fyzickou podobu datového skladu
vytvořit Columnstore indexy a další
Zjistit více

Vývoj datových modelů v Analysis Services [MOC 20768]
Naučíme vás
porozumět komponentám a architektuře BI řešení
vytvořit mulidimenzionální databázi ve službě Analysis Services
nasadit dimenze do kostky
nasadit měřítka a skupiny meřítek do kostky a další
Zjistit více

Úvod do databází v prostředí MS SQL Server [MOC 10985]
Naučíme vás
popsat základní koncept databází na platformě SQL Server 2016
popsat databázový jazyk použitý v SQL Server 2016
popsat techniky modelování databáze
pospat techniky normalizace a denormalizace a další
Zjistit více

Analýza dat nástrojem Power BI [MOC 10989]
Naučíme vás
porozumět klíčovým vlastnostem self-service BI řešení
popsat a využít PowerBI a jeho datové zdroje
modelovat, tvarovat a kombinovat data
vizualizovat data nástrojem PowerBI a další
Zjistit více

Analýza dat s SQL Server Reporting Services [MOC 10990]
Naučíme vás
popsat základní vlastnosti procesu modelování dat v rámci business intelligence
popsat a použít celou řadu datových zdrojů pro reporty a způsob jejich konfigurace
vytvářet a konfigurovat reporty
vytvářet SQL Server mobile reporty
Zjistit více
Aktualizováno: 15.06.2016
Publikováno: 10.06.2016