Příležitost pro zaměstnavatele!

Kvalitní lidský kapitál je jednou z nejvíce ceněných konkurenčních výhod vůbec. Neustálé zvyšování a prohlubování znalostí stávajících zaměstnanců se již před lety stalo nedílnou součástí firemních politik, stejně tak jako uvědomění si, že kvalifikovaní zaměstnanci a odborníci jsou klíčovým faktorem perspektivního rozvoje každé společnosti.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ DO PROJEKTU POVEZ II JE DOČASNĚ POZASTAVEN

Předpokládaný termín obnovení příjmu žádostí je 1. čtvrtletí roku 2017. Více informací a další možnosti v rámci OPZ najdete » ZDE «


Využijte projektu POVEZ II a vzdělávejte své zaměstnance v oblasti IT s podporou Úřadu práce ČR.
Projekt Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II) navazuje na sérii projektů, jež jsou v ČR realizovány od roku 2009 s cílem podpořit odborný rozvoj zaměstnanců.

Počítačová škola Gopas má bohaté zkušenosti s účastí v těchto projektech, kdy funguje jako externí vzdělávací zařízení zajišťující školení v oblasti IT. 

Forma podpory
Podpora je poskytována formou příspěvku na vzdělávání (až 85% nákladů) a formou příspěvku na mzdy zaměstnanců účastnících se školení.

Základní podmínky
15% spolufinancování vzdělávací aktivity ze strany zaměstnavatele
vzdělávání musí být zahájeno do 6 měsíců od schválení žádosti
projekt se nevztahuje na vzdělávání zaměstnanců z provozoven na území hl. města Prahy
Vyloučeni jsou zaměstnavatelé, kteří mají sídlo na území hl. m. Prahy (zapojit se však mohou pobočky stejného zaměstnavatele sídlící mimo území hl. m. Prahy).*
projekt schvalují jednotlivé úřady práce dle příslušnosti Žadatele/jeho pobočky, kde je plánována realizace projektu.

Projekt je určen
zaměstnavatelům ve smyslu § 7 Zákoníku práce, a to prostřednictvím svých zaměstnanců nebo potenciálně nových zaměstnanců, FO - OSVČ a nestátním neziskovým organizacím.

V případě zájmu o další informace týkající se projektu POVEZ II kontaktujte Martinu Dvořákovou na tel.: +420 602 729 888 nebo e-mailu: Martina.Dvorakova@gopas.cz.

Informace týkající se projektu POVEZ II naleznete také na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Portál MPSV. Integrovaný portál MPSV: Projekty ESF – Projekty v realizaci. [online]. Prosinec 2016 [cit. 2016-04-15]. Dostupné z: http://portal.mpsv.cz/upcr/esf/projekty_v_realizaci/celorep/povez-ii

0320_2016_GOPAS_CZ---Banner_Projekt_odborneho_vzdelavani_600x200_012.jpg"
Aktualizováno: 31.08.2016
Publikováno: 13.04.2016