Využijte dotace ESF ke vzdělávání

Výzvu k podávání žádostí o finanční podporu z OP LZZ (Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost) vyhlásilo koncem června Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Firmám umožňuje výzva č. 94 získat finance Evropského sociálního fondu na vzdělávání zaměstnanců. Cílem je přispět ke zvyšování adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků zejména prostřednictvím odborného vzdělávání zaměstnanců.

Nejširší nabídku odborných kurzů v České republice, vzdělávání na míru, odborné konzultace vedené certifikovanými lektory, to vše nabízí Počítačová škola Gopas. Využijte našich zkušeností  s mnoha obdobnými projekty a kontaktujte naše obchodní oddělení na adrese obchod@gopas.cz. Poradíme, pomůžeme, zrealizujeme!

•    Žádosti o dotaci je možné podávat od 29. června 2012 do 31. srpna 2012
     do 14:30.

•    Minimální výše podpory na jeden projekt:
      o    pro malé a střední podniky: 0,5 mil. Kč
      o    pro velké podniky: 2 mil. Kč

•    Maximální výše podpory na jeden projekt:
      o    pro malé a střední podniky: 8 mil. Kč
      o    pro velké podniky: 15 mil. Kč

•    Cílovou skupinou jsou zaměstnanci, fyzické osoby závislé na příjmu na základě pracovního poměru nebo obdobného vztahu (pracovní smlouva, DPČ, DPP). Zvláštní důraz by měl být věnován specifickým skupinám zaměstnanců, kteří mají z důvodu věku ztížené podmínky uplatnění se na trhu práce, tj. zejména:
- věkové skupiny nad 50 let
- mladí do 25 let

•    Maximální délka trvání projektu, předkládaného v rámci této výzvy, je 24 měsíců. Jeho realizace musí být ukončena nejpozději do 30. června 2015.

•    Podrobnější informace a znění výzvy naleznete zde.

Aktualizováno: 13.07.2012
Publikováno: 09.07.2012