Snídaně s Martinem Vitoušem na téma Efektivní IT

Ve spolupráci s projektovým manažerem osobního, projektového a procesního řízení, Martinem Vitoušem, jsme přichystali pro všechny zájemce o efektivní řízení všech IT projektů seriál odborných snídaní. První ze snídaní na téma Efektivní IT začíná již 17. 3. 2017 (9:00 - 12:00)!

Přijďte posnídat s Martinem Vitoušem, který Vás u šálku dobré kávy či čaje seznámí s nejčastějšími problémy řízení IT a nasměruje vás tím správným směrem jak pokračovat ve vzdělávání v projektovém, procesním, krizovém či osobním řízení

I v dnešní době existují v rámci managementů firem lidé, pro které je i přes stálé upozorňování a naléhání IT odborníků nejdůležitějším faktorem pouze cena za předané řešení. Lidé s rozhodovacími pravomocemi v IT tak často hledí a posuzují možné varianty pouze z hlediska ceny. Hlavní pro ně zůstává, aby IT bylo možná co nejlevnější. To je však kámen úrazu každého IT projektu. 
 
Manažeři, kteří o IT rozhodují si mnohdy neuvědomují, že nejlevnější IT je tužka a papír. Jakmile si to však uvědomí, změní názor a chtějí EFEKTIVNÍ IT. Jenže co to je efektivní IT? 
 
IT_PROJEKTY-1.png  
  IT_PROJEKTY-2.png
Více informací »
IT_PROJEKTY-3.png 
IT_PROJEKTY-4.png
 
Effective vs efficient
Pojďme se u šálku dobré kávy a čaje zamyslet nad tím, co to vlastně znamená být efektivní. Ono totiž toto slovo vzniklo překladem dvou anglických slovíček, a to effective a efficient. Jenže každé znamená něco trochu odlišného. Zatímco effective znamená dělat správné věci, efficient znamená dělat je správně. A to je rozdíl. Nemá totiž cenu dělat špatné (nepotřebné) věci správně. A co to znamená pro IT? 

V IT se na to můžeme podívat hned z několika perspektiv. Nejbližší a také i nejjednodušší perspektivou je ta technická, kterou mají na starosti IT technici. To je totiž tím v čem jsou IT technici nejlepší a co dělají rádi. Jenže zde se však nachází další kámen úrazu. IT technikům musí technické zadání někdo připravit. Toto zadání musí být srozumitelné, dávat smysl a být podloženo obchodním případem. Pouze to nám totiž zajistí to, že budeme dělat správně věci. A teď už jenom dělat to správně. 

4 způsoby řešení

Existují 4 možné způsoby jak IT projekty řídit. Můžeme je řídit procesně, projektově, krizově a nebo vůbec. A zde je nasnadě otázka, který z těchto 4 způsobů je nejlevnější? Jaké předpoklady musíme splnit, abychom ho maximálně využili? Právě nad tímto se zamyslíme v průběhu naší první snídaně.

martin-vitous-pocitacova-skola-gopas-R-(2).pngMartin Vitouš, projektový manager osobního, projektového a procesního řízení
Martin strávil většinu své profesní dráhy jako zaměstnanec nadnárodních společností na různých pozicích (od technických až po manažerské) v různých zemí všech kontinentů. V Gopasu se s ním můžete setkat na školeních procesního, projektového a osobního řízení, kde působí v roli odborného lektora a konzultanta.


Přijďte posnídat a dozvědět se více ze zákulisí řízení IT projektů již 17. 3. 2017.

Aktualizováno: 03.03.2017
Publikováno: 16.02.2017