GOPAS partnerem MFDF

Zajímáte se o filmy? Zveme vás na 20. ročník Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava, jehož jsme partnerem. MFDF se uskuteční ve dnech 25. - 30. října 2016 v Jihlavě a účastníkům nabídne řadu zajímavých snímků, z nichž některé budou na festivalu debutovat!


Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava je slavností autorského dokumentárího filmu a největší událostí svého druhu ve střední a východní Evropě. MFDF vychází z toho, že dokumentární filmy jsou především výsostná umělecká díla. S tím úzce souvisí významnost témat, kterým se věnují.

Festival je tak artefaktem, který s hravostí vybízí k promýlšení světa z nejrůznějších perspektiv. Nepřejímá běžné festivalové modely ani rutinní pragmatismus při dramaturigcké koncepci festivalu.

Základem festivalového programu je sedm soutěží:
Opus bonum je soutěžní sekcí svetových dokumentů objevných svými tématy i filmovou řečí
Mezi moři uvádí pozoruhodné snímky ze zemí střední a východní Evropy
Česká radost zpřehledňuje nejnovější domácí tvorbu
První světla jsou průřezovou sekcí debutových filmů uvedených zároveň ve světové, středo- a východoevropské či české soutěži MFDF Ji.hlava
sekce Fascinace věnuje pozornost vyhraněné podobědokumentárného filmu - světovému experimnetálnímu dokumentu
sekce Exprmntl.cz je soutěžní přehlídka nejnovějších českých experimentálních filmů
Krátká radost nabízí výběr nejlepších evropských krátkých filmů
Publikováno: 20.10.2016