Nové kurzy PRINCE2®


Přinášíme 9 nových kurzů PRINCE2® pro všechny, kteří využívají projektového řízení a nebo se účastní projektů na pozicích jako jsou projektový manažer, vedoucí týmu, koordinátor projektu, analytik apod.

O metodice PRINCE2®
PRINCE2® je srozumitelná, strukturovaná metodika projektového řízení rozsáhle používaná vládou Velké Británie, Francie, Polska a dalších zemí. Je rovněž široce rozšířená a využívána v soukromém sektoru, nejen ve Velké Británie, ale i po celém světě.

Není tedy nikterak zvláštní, že jedním ze základních kvalifikačních předpokladů pro získání či upevnění pozice projektového manažera je získání mezinárodně platného akreditovaného certifikátu PRINCE2®.

V dnešní době je certifikát podmínkou pro řízení projektů nejen u zakázek státní správy ale i v soukromém sektoru. Z hlediska HR je certifikace jedním z nejvíce vyhledávaných kvalifikačních atributů při obsazování pozic projektových manažerů a vedoucích týmů.

Nabídka kurzů PRINCE2®

PRINCE2® Foundation [PRINCE2F]
3denní školení, které vám poskytne detailní manažerský vhled do metody PRINCE2® a ukáže, jak touto metodou nastavit řízení reálných projektů v organizaci a jak nesklouznout k tomu, že si budete pouze "stavět vzdušné zámky". Více o kurzu »

PRINCE2® Practitioner [PRINCE2P]
2denní školení poskytuje praktické využití PRINCE2® kde pochopíte, jak v praxi tuto metodu implementovat v projektech, které řídíte nebo kterých jste součástí. Závěrečná zkouška PRINCE2® Practitioner je zaměřená na konkrétní případovou studii ze života a máme 94% úspěšnost studentů, kteří zkoušku skládají. Více o kurzu »

Absolvujte kurz rozšířený o certifikační zkoušku
PRINCE2® Practitioner + certifikační zkouška [PRINCE2PT] 
Více o kurzu »

Blíží se expirace Vaší certifikace?
Navštivte PRINCE2® Practitioner - recertifikační kurz se zkouškou [PRINCE2R] 
Více o kurzu »

PRINCE2® Foundation + Practitioner [PRINCE2FP]
5denní školení složené z kurzu PRINCE2® Foundation (včetně zkoušky, která se musí složit úspěšně, abyste mohli pokračovat dále) a kurzu PRINCE2® Practitioner (také včetně certifikační zkoušky). Více o kurzu »

Absolvujte kurz rozšířený o certifikační zkoušku
PRINCE2® Foundation + Practitioner + certifikační zkouška [PRINCE2FPT]
Více o kurzu »

PRINCE2® Foundation + certifikační zkouška [PRINCE2FT]
3denní školení, který vás připraví k úspěšnému absolvování zkoušky PRINCE2® Foundation, která je zahrnuta do ceny kurzu. Na kurzech, kde výuka probíhá v českém jazyce, jsou v češtině také studijní materiály a test. Více o kurzu »

PRINCE2® Agile Practitioner [PRINCE2A]
3denní školení, které ukazuje jakým způsobem je možné standardní metodiku řízení projektů PRINCE2® rozšířit do oblasti agilního řízení. Ukazuje, jak využít pět základních návyků agilního řízení a zároveň využít již definovaných postupů a produktů. Více o kurzu »

Absolvujte kurz rozšířený o certifikační zkoušku
PRINCE2® Agile Practitioner + certifikační zkouška
[PRINCE2AT]
Více o kurzu »
Aktualizováno: 13.07.2016
Publikováno: 12.04.2016