Nové termíny pro AXAPTU vypsány!

ERP řešení Microsoft Dynamics AX 2009 (dříve Axapta) jako otevřený IS má mnoho výhod a je u středních a větších firem v oblibě. Kurzy zaměřené na vývoj jsou určeny všem členům týmu zapojených do vývoje a úprav systému Microsoft Dynamics AX 2009.

Development I in Microsoft Dynamics AX [MOC80011] – 30. 9. 2014
Úvodní kurz pro vývojáře na této platformě, který seznamuje s nástroji pro přizpůsobením aplikace. Samotné programování se uplatní až v navazujících kurzech (MOC 80012, MOC 80013 a MOC 80014). Kurz je součástí přípravy na zkoušky MB6-819 Development Introduction in Microsoft Dynamics AX 2009, MB6-821 MorphX Solution Development in Microsoft Dynamics AX 2009 a MB6-825 Enterprise Portal Development in Microsoft Dynamics AX 2009.

Development II in Microsoft Dynamics AX 2009 [MOC80012] – 6. 10. 2014
Účastníci kurzu získají znalosti a zkušenosti potřebné pro středně pokročilé úpravy prostředí Microsoft Dynamics AX 2009. Naučí se základy X++ v souvislosti s objektově orientovaným programováním v Microsoft Dynamics AX, přistupovat k databázi s užitím specifických nástrojů X++ a způsoby, jak ladit chyby. Kurz je úvodem k vývoji nad Microsoft Dynamics AX s užitím X++. Kurz je součástí přípravy na zkoušky MB6-819 Development Introduction in Microsoft Dynamics AX 2009, MB6-821 MorphX Solution Development in Microsoft Dynamics AX 2009 a MB6-825 Enterprise Portal Development in Microsoft Dynamics AX 2009.

Development III in Microsoft Dynamics AX 2009 [MOC80013] – 22. 10. 2014
V rámci kurzu získají posluchači znalosti a zkušenosti potřebné pro pokročilejší úpravy prostředí Microsoft Dynamics AX 2009. Dále je kurz je součástí přípravy na zkoušky MB6-821 MorphX Solution Development in Microsoft Dynamics AX 2009 a MB6-825 Enterprise Portal Development in Microsoft Dynamics AX 2009.

Development IV in Microsoft Dynamics AX 2009 [MOC80014] – 18. 11. 2014
Na kurzu se naučíte pokročilé X++ techniky a strukturování aplikace Microsoft Dynamics AX 2009. Kurz je součástí přípravy na zkoušku MB6-821 MorphX Solution Development in Microsoft Dynamics AX 2009.

806_AX_2009_Splash.png

Aktualizováno: 18.09.2014
Publikováno: 17.09.2014