Nová licenční pravidla k produktům Microsoft

Windows pro desktopy, Office, Windows Server, SQL Server, Exchange, SharePoint, rodina produktů System Center, Lync, Visual Studio, MSDN a další produkty od společnosti Microsoft. K těmto všem produktům je nutné znát podrobně licenční pravidla. A protože se nám již pomalu blíží rok 2019, pojďme se podívat na ty, které si pro nás Microsoft pro následující rok přichystal.
 
Na kurzu 2019: Licenční pravidla k produktům Microsoft [LICMS19] si povíme srozumitelně, jak lze produkty od společnosti Microsoft provozovat legálně ve fyzickém, virtuálním i cloudovém prostředí. Objasníme si smysl Software Assurance a její (veskrze pozitivní) vliv na užívací práva.
 
Dáme také prostor příkladům ze života a dotazům ze stejného pytle, protože je prokázáno, že naprostá většina fatálních chyb, které vedou až k finčnaním a právním postihům vzniká z nedostatku znalostí, neporozumění, špatného výkladu a aplikace daných pravidel na použití softwaru v praxi.

Naučíme vás:

Orientovat se ve vodách licencování produktů společnosti Microsoft tak, abyste byli schopni vždy dohledat potřebné informace a abyste tyto informace byli schopni dát do patřičných souvislostí.

Osnova kurzu:

Licenční dokumenty
Přiřazení licence
Licence ve virtuálním prostředí
Produktové podmínky
Online služby
Licence ve VDI
Software Assurance
Volba řešení
Zjistit více


banner-LICMS19.png

Mohlo by vás zajímat

Základní pravidla legálního soužití se softwarovými licencemi
Kdekdo si myslí, že oblast licenční politiky je složitá, nepřehledná a že se v ní nedá vyznat. Kdekdo se bojí, že se snadno dostane do problémů až konfliktů se zákonem (především tím autorským, který ale umí být pěkně ostrý, zvlásť když se ocitnete na hraně). Pokud si ale uvědomujete reálné nebezpečí plynoucí z nedostatečně znalosti oblati, za kterou nesete odpovědnost, stačí jen trochu pozornost, zkušený průvodce a během jednoho dne si základní pravidla legálního soužití se softwarovými licencemi osvojíte. Zjistit více »
 
Víte, jak správně zvolit IT strategii?
Představujeme zbrusu novoý kurz IT strategie [ITSTRA], na kterém by neměli chybět žádní manažeři odpovědní za oblast IT ve firmě, projektoví a procesní manažeři! Kurz IT strategie poskytuje ucelený pohled na celý proces přípravy IT strategie, rozpracováváv jednotlivé kroky a ukazuje metody a násroje k tomu potřebné. Zjisti více » 
 
Řízení IT dodavatelů
Dvoudenní školení Řízení IT dodavatelů [RITDO] poskytuje ucelený pohled na celý proces řízení IT dodavatelů, rozpracovává jednotlivé kroky a ukazuje metody a nástroje k tomu potřebné. Kurz je vhodný pro všechny, kteří nějakým způsobem pracují s IT dodavateli.
Zjistit více »
Aktualizováno: 20.11.2018
Publikováno: 02.11.2018