Nenechte své webové aplikace v PHP bezprizorní

Během našich kurzů programování v PHP se objevil velký zájem o problematiku zabezpečení webových aplikací v PHP. Tato problematika si zaslouží samostatný kurz. A to především proto, aby byl dostatek času podívat se na tuto problematiku více do hloubky a podrobně jí rozebrat.

600x258.png

Rádi bychom vám proto nyní představili specializovaný kurz Zabezpečení webových aplikací v PHP [INTPH_SEC], který jsme pro vás připravili.
 
Na tomto 2denním kurzu si prakticky osvojíte způsoby vývoje, které umožní udržet krok s moderními metodami v PHP a pomohou vám zabezpečit vaše webové aplikace před nejčastějšími hrozícími útoky a pro kvalitní ochranu citlivých dat v souladu s GDPR. Na mnoha příkladech budou demonstrovány užitečné novinky v aktuálních verzích PHP 7+, naučíte se využívat moderní bezpečné kryptografické funkce a algoritmy, např. populární cross-platformní knihovnu Sodium, která je dostupná nejen pro PHP ale i pro Java, JavaScript, Python, Perl, atd.
 
Dále vám vysvětlíme a ukážeme, jak zabezpečit projekt webové aplikace před nejčastějšími způsoby útoků a jak vyvíjet webové aplikace v souladu s GDPR compliance.

Osnova:

Práce s populárními balíčky PHAR (PHP Archive, obdoba JAR v Javě)
Zabezpečení citlivých informací ve webových aplikacích
Revoluční cross-platformní knihovna Sodium s moderními kryptogracikými funkcemi
Symetrické a asymetrické šifrování v PHP
Replay attack a ochrana pomocí nonce při šifrování
Aktuální největší bezpečnostní hrozby webových aplikací a ochrana proti nim v PHP
Validace vstupních dat uživatele v PHP 7
Nástroje pro sledování a modifikaci HTTP(S) komunikace, využití sniffovacího nástroje při kontrole zabezpečení webové aplikace
Tvorba webové aplikace v souladu s GDPR

Mohlo by vás zajímat

PHP framework: Symfony
Kurz PHP framework Symfony [INTPH_SYMFONY] je určen pro PHP vývojáře, kteří se chtějí seznámit se základy frameworku Symfony. Symfony je jednak sada různých komponent určených k použití ve vašich vlastních PHP projektech, jednak je to PHP framework určený pro tvorbu webových aplikací středního a většího rozsahu. Zjistit více »
 
PHP framework: Silex
Silex je PHP micro-framework využívající komponenty z velkého frameworku Symfony. Je vhodný pro seznámení s tvorbou webu pomocí frameworku obecně. Byť sám o sobě obsahuje jenom nezbytnou funkcionalitu pro rozběhání webu s různými adresami, je možné jej rozšiřova o šablonovací systém, formuláře, strojové zpracování údajů a další funkce.
Zjistit více»
Publikováno: 30.11.2018