Kurz Spring Boot Microservices v AJ!

Přijďte a vzdělávejte se s námi v cizím jazyce! Naše nabídka kurzů v anglickém jazyce se stále rozrůstá. Nejnovějším přírůstkem je Spring Boot Microservices [JSPRINGBOOT1]. Cílem tohoto kurzu je seznámit účastníky s návrhem a vývojem distribuovaných aplikací nasaditelných do cloudového prostředí.

Na kurzu Spring Boot Microservices [JSPRINGBOOT1] se seznámíte s architekturou mikroslužeb, výhodami a nevýhodami tohoto přístupu, s postupy a nástroji pro úspěšné zvládnutí a implementaci mikroslužeb, a to na populární platformě Spring Boot a Spring Cloud, a to včetně nasazení a provozu tohoto typu aplikací.

Kurz Spring Boot Microservices [JSPRINGBOOT1]
Více o kurzu

Osnova kurzu:

Úvod do mikroslužeb (základní principy, výhody a nevýhody).
Modelování mikroslužeb (funkční a modulová dekompozice, základy Domain Driven Designu, Bounded context ...).
Implementace mikroslužeb - úvod do Spring Boot (Spring Boot starters, web aplikace a embedovaný web server, perzistence dat ...).
Implementace mikroslužeb - úvod do Srping Cloud (konfigurační server pro centralizovanou konfiguraci, register služeb, server, klient - Netflix Eureka, deklarativní REST klient - Feign ...).
Integrace mikroslužeb (styly komunikace mezi službami, RestAPI - Swagger, API Gateway - Netflix Zuul ...).
Nasazení mikroslužeb (virtualizace a kontejnery, docker, DevOps, CI/CD a automatizace, škálovatelnost služeb ...).
Testování mikroslužeb.
Provoz mikroslužeb (centralizace logování, monitorování, distribuovaný tracing - Spring Sleuth, Zipkin ...).
Zobrazit kompletní osnovu »


Mohlo by vás zajímat

JavaDays 2018
Zveme vás na největší Java konferenci v dějinách ČR, JavaDays 2018, která je určená Java vývojářům, programátorům a všem, co se o Javu a související IT technologie zajímají. Těšit se můžete na nejznámější odborníky a experty na Javu přičemž přednášky budou probíhat v českém či slovenském jazyce. Letošní ročník se uskuteční v prostorách nejmodernějšího multikina Premiere Cinemas v Praze Hostivaři. Zjistit více »

Nejoblíbenější kurzy Java
Představujeme nejoblíbenější kurzy programovacího jazyka Java z naší nabídky. Kurzy jsou určeny jak pro programátory, kteří s Javou právě začínají, tak i pro zkušené vývojáře Java EE a Spring Frameworku. Zjistit více »

Webové služby SOAP a REST v Javě
Kurz webových služeb pokrývá rozsáhlé prostředí SOAP a REST v prostředí Java SE a Java EE. Kurz začíná výkladem mapování JAXB pro práci s XML a JSON. Následuje rozbor možností standardu JAX-WS 2.x pro SOAP služby, včetně pokročilých technik jako je javax.xml.ws.Dispatch a java.xml.ws.Provider. Zjistit více »

java-kurzy.png
Aktualizováno: 25.02.2019
Publikováno: 23.07.2018