Základní informace

Typy kurzů

Počítačová škola Gopas nabízí ve svých školicích střediscích následující typy kurzů:

 • běžné kurzy
 • skupinové kurzy
 • kurzy na míru


Místo konání kurzů

Naprostá většina kurzů se koná v učebnách GOPAS v Praze nebo Brně. 4D-center_web_kontakty.jpgTy jsou označeny GOPAS Praha, resp. GOPAS Brno. V roce 2004 vznikla také pobočka Počítačové školy Gopas v Bratislavě. Některá specializovaná školení jsou prováděna ve školicích střediscích našich partnerských firem. Místo jejich konání je na našich webových stránkách uvedeno u termínů kurzů na webu v záložce lokalita.

Kurzy je možné pořádat také přímo u zákazníka prostřednictvím výkonné mobilní notebookové učebny.

Ceny kurzůCeny kurzů

Cena školení prováděných kvalifikovanými lektory, autorizovanými pro daný typ kurzu, zahrnuje studijní materiály (není-li v informacích o kurzu uvedeno jinak), vydání certifikátu o absolvování kurzu, oběd, teplé a studené nápoje během celého dne a v pražské pobočce i osvěžení kyslíkovým barem.

Doba konání kurzu

Všechny kurzy konané v počítačových školách GOPAS v Praze a v Brně standardně začínají v 9:00, končí v 16:00 a zahrnují 6 výukových hodin. Výjimkou jsou kurzy Oracle začínající první den kurzu v 10:00. Výuka je proložena kratšími přestávkami na občerstvení a hodinovou pauzou na oběd. Všichni účastníci kurzů obdrží před školením v GOPASu pozvánku s přesnými pokyny k času a místu školení.

Slevy na kurz

Zákazníci Počítačové školy Gopas mohou využít následujících typů slev, které jsou počítány z katalogových cen standardních otevřených kurzů.

Množstevní sleva:

Celkový počet dnů kurzů 1–5 6–12 13–20 21 a více
Sleva z ceny 0 % 3 % 7 % 10 %

Prázdninová sleva:
 
Celkový počet dnů kurzů 1–20 21–60 61–120 121 a více
Sleva z ceny 12 % 17 % 22 % 27 %

Výše uvedené slevy se nesčítají a vztahují se pouze na kurzy připravované Počítačovou školou Gopas. Na kurzy z kategorií Cisco Systems, Citrix, EC-Council, EMC, Hewlett-Packard, IBM, IREB, Check Point, Internetový marketing, JBoss, Juniper Networks, Microsoft Dynamics, Oracle, Red Hat, TOGAF, SAP, SW management a licencování, Sybase, Symantec, WMware, ITIL, PRINCE2, PMI a kurzy manažerských dovedností je poskytována maximální sleva ve výši 6%. Žádné slevy nejsou poskytovány na kurzy označené touto ikonkou:
Počítačová škola Gopas nabízí svým zákazníkům také časově omezené slevy na vybrané kurzy - nabídka LAST MINUTE. Cena kurzů v nabídce LAST MINUTE je konečná, nelze na ni uplatnit další, výše uvedené slevy. Obchodním partnerům Počítačové školy Gopas jsou poskytovány slevy na základě uzavřených individuálních smluv na aktuální kalendářní rok.
 

Studijní materiály

Pro podporu kvality výuky dostávají účastníci ve většině kurzů studijní materiály, které jim umožňují věnovat méně času zapisování a více času praktickému procvičování probírané látky. Forma a rozsah se liší u jednotlivých skupin kurzů, a proto jsou podrobnější informace uvedeny v detailech jednotlivých kurzů.

Doporučené ubytování

Pro účastníky kurzů jsme vytipovali několik penzionů a hotelů v různých cenových kategoriích, které podle našeho názoru splňují požadavky klidného ubytování v bezprostředním dosahu našich Počítačových škol. Na následujících stránkách naleznete kontakty a ceníky jednotlivých zařízení pro Prahu a pro Brno.

Garance termínů konání kurzů

Naše Počítačová škola přichází s jedinečnou nabídkou Garance termínů konání kurzů. Našim zákazníkům  jako jediné školicí středisko v České republice zaručujeme, že se všechny termíny kurzů označené na našich www stránkách jako garantované, tedy ikonkou garance, opravdu v daných termínech uskuteční!

Počítačová škola Gopas si vyhrazuje právo nepřijetí objednávky na Garantovaný termín v případě, že je doručena v období kratším než 7 pracovních dní před začátkem kurzu, na který do té doby nebyla žádná další objednávka přijata. V tomto případě není z logistického hlediska možné garantovaný termín dodržet a kurz zrealizovat.

Garance získaných vědomostí

Garance získaných vědomostí představuje exkluzivní výhodu určenou všem absolventům standardních otevřených kurzů pořádaných Počítačovou školou Gopas v jejích interních prostorách. Princip této garance spočívá v možnosti zopakovat si absolvovaný kurz ještě jednou, a to zcela zdarma! Podrobnosti ke všem garancím GOPAS čtěte zde.

Postup zajištění účasti na kurzu

 • Po přijetí objednávky odešle naše školicí středisko každému nahlášenému účastníkovi pozvánku a objednavateli jednu fakturu nebo složenku za všechny účastníky dohromady.
 • Účastnický poplatek musí být připsán na bankovní účet nebo zaplacen v hotovosti do pokladny firmy GOPAS, a.s. nejpozději do data uvedeného na pozvánce. V opačném případě bude rezervace místa v kurzu uvolněna pro další zájemce. V případě opožděné platby zaniká rovněž nárok objednavatele na již poskytnuté slevy ze základní ceny kurzů.
 • Jiný termín a způsob úhrady může být realizován jedině po dohodě s obchodním oddělením na základě uzavřené smlouvy. Pokud nebude platba převodem v den zahájení kurzu připsána na účtu firmy, vyhrazuje si GOPAS právo požadovat doklad o bankovním převodu. Na základě úhrady účastnického poplatku bude objednavateli vystavena faktura - daňový doklad.
 • Účastnický poplatek zahrnuje výuku, použití výpočetní techniky, studijní materiály a vystavení osvědčení o absolvování kurzu. V ceně kurzu jsou rovněž zahrnuty nápoje během přestávek a oběd.


Podmínky zrušení účasti

 • Každé zrušení účasti (storno) musí být oznámeno písemně (e-mailem). Všechny dále uváděné termíny jsou vztaženy k okamžiku doručení písemného zrušení Počítačové škole Gopas.
 • Storno oznámené dříve než 4 týdny před zahájením kurzu je rovněž bezplatné a poplatek bude na požádání vrácen.
 • Storno oznámené dříve než 2 týdny před zahájením kurzu je rovněž bezplatné. Účastnický poplatek se však nevrací, ale opravňuje po provedení nové rezervace k účasti na stejném kurzu v pozdějším termínu.
 • Při stornu oznámeném dříve než 5 pracovních dnů před zahájením kurzu se účastnický poplatek nevrací. Pro účast na některém z pozdějších kurzů stejného typu bude poskytnuta sleva ve výši 50 %.
 • Při stornu oznámeném později než 5 pracovních dnů před zahájením kurzu nebo při neúčasti na kurzu účastnický poplatek propadá, avšak nezaniká právo na odběr autorizovaných materiálů.
 • Účastník může v nutných případech vyslat za sebe náhradníka. Finanční vztahy mezi původním a náhradním účastníkem řeší výhradně původní účastník.
 • V případě oboustranné dohody mezi objednavatelem a Počítačovou školou Gopas mohou být podmínky zrušení účasti jiné.
 • U kurzů pořádaných partnerem (např. HP, SUN, IBM apod.) platí storno podmínky dle pravidel partnera.


Konání kurzů

 • Počítačová škola Gopas si vyhrazuje právo přesunout data konání kurzů z důvodů, které nemůže ovlivnit (zásah vyšší moci, přerušení dodávky proudu, náhlé onemocnění lektora).
 • Počítačová škola Gopas si rovněž vyhrazuje právo neuskutečnit plánovaný kurz, pokud se ani 3 pracovní dny před začátkem kurzu závazně nepřihlásili více než 3 uchazeči. V tomto případě bude s již přihlášenými sjednán dohodou nový termín konání (tato podmínka neplatí pro garantované termíny).