Můj účet

Nový web umožňuje našim zákazníkům nejen jednodušší objednávání kurzů, ale zároveň poskytuje přehlednou evidenci objednávek, kurzů a možnost sledování spokojenosti účastníků.  Za tímto účelem jsme vyvinuli nástroj Můj účet, který najdete po přihlášení v horní liště.
Můj účet obsahuje záložky Moje detaily, Adresy, Objednávky, Hodnocení, Sdílení informací, Slevy, Změna hesla.
Moje detaily
Údaje zde vyplněné se budou následně automaticky objevovat v patřičných formulářích na našem webu.

Adresy
V této záložce můžete pomocí tlačítka Nová adresa (obr. 1) vyplnit jednu nebo více adres, které budete při objednávání kurzů používat, např. adresu poštovní, fakturační, adresy Vašich poboček, apod. Adresy lze upravovat kliknutím na Editovat (obr. 1). Takto přednastavené adresy můžete následně libovolně vybírat při objednávání kurzů (obr. 2).
Obrázek 1
Obrázek 2
Použití adresy

Objednávky
Zde najdete seznam všech svých objednávek, které můžete třídit podle data, čísla objednávky nebo zákaznického čísla (dobrovolný interní údaj, který vyplňujete v rekapitulaci objednávky). U každé objednávky je možné prohlédnout si související dokumenty (objednávka, pozvánka, faktura) ve formátu pdf (obr. 3).
Obrázek 3
Objednávky


Hodnocení
Hodnocení kurzů je nástroj, kterým se snažíme měřit a zlepšovat spokojenost našich zákazníků. Objednatelům naopak umožňuje kontrolovat efektivnost vynaložených prostředků na vzdělávání zaměstnanců (obr. 4). Jednotlivým účastníkům pak skýtá možnost evidence absolvovaných kurzů (obr. 4b).
Obrázek 4
obrazek-(6).png

Obrázek 4b
Hodnocení

Sdílení informací
Chcete-li své objednávky a související hodnocení kurzů sdílet s jiným uživatelem (objednavatelem z Vaší společnosti), vyplňte do patřičné kolonky jeho uživatelské jméno (e-mail), které používá na našem webu, a dejte Přidat. Stejně tak on může své objednávky sdílet s Vámi. Uživatele lze kdykoli odebrat kliknutím na ikonku Smaž.  Zobrazování takto poskytnutých údajů můžete regulovat pomocí tlačítka Chci vidět (obr. 5), nebo v Objednávkách zvolením Vlastníka (viz obr. 3).

Obrázek 5
Sdílení informací


Slevy
Jste-li objednavatel kurzů, uvidíte také záložku slevy. Zde najdete informace o partnerských slevách na školení pro Vaši společnost, které jsou stanoveny na základě odběru školení za loňský rok a jsou platné pro všechny organizačně či finančně propojené jednotky Vaší společnosti (obr. 6). Pokud zde slevy nemáte nastaveny a máte k dispozici plán vzdělávání pro Vaše zaměstnance, obraťte se prosím na obchod@gopas.cz .

Obrázek 6
Slevy

IT Klub
Jste-li členem IT Klubu Počítačové školy Gopas, můžete zde sledovat také objednávky dárků a historii bodů v novém IT Klubu (obr. 7).

Obrázek 7
IT Klub