VMware

VMware je software, díky kterému je možné na jednom počítači provozovat několik virtuálních počítačů současně - od desktopů až po velké databázové systémy a umožňuje tak zákazníkům konsolidovat serverové prostředí. Usnadňuje správu, přidělování a poskytování zdrojů serverů, jednoduše a přímočaře vyvíjet distribuované aplikace a rapidně urychlit celý proces vývoje a testování.