Řízení Enterprise/IT Architektury – rámec TOGAF® framework

TOGAF® framework je uznávaný, mezinárodní standard pro řízení IT Architektury ve společnostech. Jedná se o metodiku, která popisuje způsob, jak strategicky a dlouhodobě řídit a plánovat IT. Architekturu ve společnosti v kombinaci s praktickou metodou vývoje konkrétního řešení v rámci IT.

TOGAF® standard, který vyvinulo fórum IT architektury, které spojuje dodavatele, odběratele, vládu i akademiky v rámci nezávislé organizace The Open Group (www.opengroup.org). První verze TOGAF® frameworku byla navržena už v roce 1995 pro Americké Ministerstvo obrany.

TOGAF

 

Výhody metodiky TOGAF® standardu:

  • Nezávislost - Standard TOGAF® standard není svázaný s obchodním zájmem jakéhokoliv dodavatele.
  • „Best practices“ - Standard TOGAF® standard je vyvíjen největšími experty na trhu již 15 let. Proto obsahuje nejlepší a nejvíce vyzkoušené praktiky na trhu řízení IT Architektury ve firmách.
  • Uznávaný Mezinárodní standard – TOGAF® standard je již dlouhou dobu respektovaným standardem na mezinárodním trhu, uznávaný IT experty, managementem, investory i akcionáři.

Výhody vedení IT Architektury podle TOGAF® standardu:

  • Propojení business cílů a IT – Všechny postupy TOGAF® standardu vychází nejprve z business cílů. Společnost, která používá TOGAF® standard získá jistotu, že peníze investované do IT jsou peníze investované do podpory firemních cílů.
  • TOGAF® framework je komplexní – propojuje všechny vrstvy podnikové architektury- business procesy, aplikace, data a technologie.
  • Maximalizuje znovu-užití - IT architektura, navržená podle nejlepších praktik obsažených v TOGAF® standardu, maximalizuje znovu-využití Vašich existujících IT investic při vývoji dalších IT služeb.
  • Nižší rizikovost – nejlepší praktiky obsažené v TOGAF® standardu výrazně snižují pravděpodobnost, že IT projekty přinesou jiný výsledek než ten, co očekáváte.
  • Lepší návratnost investic do IT architektury – IT architektura navržená podle nejlepších praktik obsažených v TOGAF® standardu vyžaduje menší náklady na údržbu, maximalizuje znovu-užití vašich existujících investic a lépe podporuje obchodní cíle – docílí lepší návratnost obvykle nemalých investic do vaší IT infrastruktury.

Popis průběhu školení, propozice pro účastníky a kandidáty certifikační zkoušek:

Účastníci akreditovaného školení budou v dostatečném předstihu informováni e-mailem o průběhu školení, harmonogramu výuky a místu konání školení. Odkazy ke stažení akreditovaných školících materiálů budou obsaženy v informačním e-mailu.

Účastnický poplatek zahrnuje výuku, využití výpočetní techniky, studijních materiálů k akreditovanému školení a osvědčení o absolvování školení v prostorách Anywhere.

Pro kandidáty certifikační zkoušky sponzora The Open Group je nutné se registrovat a vytvořit si svoji identitu na jejich portále (opengroup.org). Společnost The Open Group užívá služeb globálního poskytovatele certifikačních zkoušek Pearson VUE (pearsonvue.com). Registrační proces zkoušky obsahuje možnost použít voucher (kód) s datem jeho platnosti poskytnutý účastníkovi školení / kandidátovi zkoušky. Tento voucher svojí hodnotou 100% pokrývá cenu certifikační zkoušky.

Autorizace

GOPAS opetates on the basis of the Commercial License from The Open Group as a branch of Anywhere's accredited training center. However, training is provided exclusively in the premises of the Anywhere training center according to the Anywhere terms of business and in accordance with the standard terms of the Open Group as well.

Affiliate Gopas uses accredited trainers and a quality management system from Anywhere Accreditation Training Center.

Participants shall receive vouchers to cover the cost of the certification exam, as part of the accredited training course within the Anywhere accredited center.