Kód kurzu: PRINCE2FT« Krok zpět

PRINCE2® Foundation + certifikační zkouška

Tento kurz poskytuje detailní manažerský vhled do metody PRINCE2® Pochopíte, jak touto metodou nastavit řízení reálných projektů v organizaci a jak nesklouznout k tomu, že si budete pouze "malovat vzdušné zámky". Navíc Vás tento kurz připraví k úspěšnému absolvování zkoušky PRINCE2® Foundation, která je zahrnuta do ceny kurzu. Jedná se o akreditovanou zkoušku, která Vám umožní pokračovat na vyšší stupeň certifikace. Zkouška PRINCE2® Foundation má doživotní platnost. Na kurzech, kde výuka probíhá v českém jazyce, jsou v češtině také studijní materiály a test.

Akreditované školení PRINCE2® Foundation + certifikační zkouška zajišťuje ict-123.com nebo ociris, akreditované PeopleCert Examination Institute.

 DatumDnůCena kurzuCena materiálůJazyk výukyLokalita 
GTK 2.12.2019 3 20 300 CZK v ceně kurzu Český jazyk GOPAS Praha
 
20.1.2020 3 20 300 CZK v ceně kurzu Český jazyk GOPAS Praha
 
24.2.2020 3 20 300 CZK v ceně kurzu Český jazyk GOPAS Praha
 
9.3.2020 3 20 300 CZK v ceně kurzu Anglický jazyk GOPAS Praha
 
30.3.2020 3 20 300 CZK v ceně kurzu Český jazyk GOPAS Praha
 
11.5.2020 3 20 300 CZK v ceně kurzu Český jazyk GOPAS Praha
 
10.2.2020 3 20 300 CZK v ceně kurzu Český jazyk GOPAS Brno
 
11.5.2020 3 20 300 CZK v ceně kurzu Český jazyk GOPAS Brno
 
13.1.2020 3 750,00 EUR v ceně kurzu Slovenský jazyk GOPAS Bratislava
 
9.3.2020 3 750,00 EUR v ceně kurzu Slovenský jazyk GOPAS Bratislava
 
18.5.2020 3 750,00 EUR v ceně kurzu Slovenský jazyk GOPAS Bratislava
 

PobočkaDnůCena kurzuCena materiálůITB
Praha3 20 300 CZK v ceně kurzu 0
Brno3 20 300 CZK v ceně kurzu 0
Bratislava3 750,00 EUR v ceně kurzu 0

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen každému, kdo využívá projektové řízení či se účastní projektů na pozici projektový manažer, vedoucí týmu, koordinátor projektu, analytik apod.

Projekty integrují zdroje, znalosti, technologie a myšlenky s cílem přinášet užitek pro organizaci či dosahovat konkrétních podnikatelských cílů. Dobré řízení projektů napomáhá zajistit, že tyto benefity jsou přinášeny s odpovídající úrovní kvality a v požadovaném časovém a finančním rozmezí.

Dobré projektové řízení je rovněž základním prvkem při řízení rizik spojených se změnami a inovacemi. PRINCE2® je srozumitelná, strukturovaná metodika projektového řízení rozsáhle používaná vládou Velké Británie, Francie, Polska a dalších zemí. Je rovněž široce rozšířená a využívaná v soukromém sektoru, nejen ve Velké Británii ale i po celém světě. Tato metodika může být aplikována na všechny druhy projektů včetně projektů, které jsou podporovány projektovými informačními systémy.

Co Vás naučíme

Identifikovat faktory podmiňující úspěšnou realizaci projektu
Aplikovat hlavní zásady, témata, procesy a techniky metodiky PRINCE2®
Využít klíčové manažerské nástroje metodiky PRINCE2®

 • Používat kompletní terminologii PRINCE2®
 • Aplikovat procesní model PRINCE2® používaný při řízení životního cyklu projektu
 • Aplikovat techniku produktově orientovaného plánování PRINCE2®
 • Absolvovat certifikační zkoušku PRINCE2® Foundation (součást kurzu)

Návaznost kurzu

Pokud máte zájem stát se odborníkem v metodě PRINCE2®, kurz PRINCE2® Practitioner je tu pro Vás.

Studijní materiály

Tištěná prezentace probírané látky a brožura PRINCE2®Pocketbook.

Zkouška PRINCE2® Foundation

Jednohodinová zkouška bez možnosti nahlédnout do materiálů je koncipována jako seznam 75 otázek (70 z nich je směrodatných, 5 je určeno pro vývoj nových testových otázek) s vícenásobnou volbou odpovědí. Existuje jediná správná odpověď. Pro úspěšné složení zkoušky je třeba 35 správných odpovědí ze 70 (tj. 50 %).

Platnost certifikátu

Certifikát platí navždy a není třeba jej obnovovat.

Osnova kurzu

1. Den:

Kapitola 1 Obecný přehled PRINCE2® projektu
Kapitola 2 Příprava projektu
Kapitola 3 Nastavení projektu

 • Představení a historie PRINCE2®.
 • Struktura PRINCE2® metody.
 • Přehled 7 principů PRINCE2®.
 • Přehled 7 témat PRINCE2®.
 • Procesy „Vývoj projektu“.
 • Téma „Obchodní případ".
 • Téma „Organizace".

2. Den:

Kapitola 4 Řízení projektu a dodání jeho produktů
Kapitola 5 Řízení progresu a uzavření projektu
Večerní úkoly

 • Proces „Inicializace projektu“.
 • Téma „Plánování."
 • Téma „Změny“.
 • Téma „Rizika".
 • Proces „Kontrola etapy".
 • Proces „Správa dodávky produktů“.
 • Téma „Kvalita".
 • Proces „Kontrola etapy“.

3. Den:

Kapitola 6 Přizpůsobení PRINCE2® k projektu
Příprava pro zkoušky Foundation od 14h00 do 15h00
Zkouška Foundation od 15h00 do 16h00
Výsledky zkoušky Foundation a souhrn od 16h30 do 17h00

 • Téma „Pokrok“.
 • Proces „Směřování projektu“.
 • Proces „Ukončení projektu".
 • Přizpůsobení PRINCE2® metody v prostředí Vašeho projektu.
 • Zkouška PRINCE2® Foundation.

PRINCE2® je registrovaná ochranná známka společnosti AXELOS Limited používaná s jejím svolením. Všechna práva vyhrazena.

PRINCE® Pocketbook

Cena:
v ceně kurzu
Tištěné nebo elektronické studijní materiály GOPAS

Cena:
v ceně kurzu
PRINCE2® Foundation - Certifikační zkouška

Cena:
v ceně kurzu
Uvedené ceny jsou bez DPH.


Graf návazností kurzů